nieuws

Protest tegen schoolgebouw boekt succes

bouwbreed

groningen – Na maandenlange protesten worden de bewoners van de Groningse nieuwbouwwijk Gravenburg alsnog betrokken bij het ontwerp en de bouw van school De Vlint. Dit overleg moet leiden tot een definitief ontwerp van de Vensterschool.

Onder omwonenden is grote onrust ontstaan over een eerste, nogal revolutionaire, versie van het bouwplan. Vier gebouwen aan weerszijden van het water zouden via een glazen overkapping met elkaar worden verbonden. De schoolkinderen zouden via die glazen overkappingen over het water de gebouwen moeten bereiken. Volgens de buurtbewoners, die al vaak met bijna-ongelukken in de waterrijke wijk Gravenburg zijn geconfronteerd, is een dergelijke constructie ronduit onveilig voor de schoolkinderen. Sommige ouders hebben al gedreigd hun kind van school te halen en op een andere school te doen. Indringend overleg tussen de stadsdeelco-rdinatie Hoogkerk en de bewonerscommissie Gravenburg heeft inmiddels opgeleverd dat de bewoners nauwer worden betrokken bij de verdere planvorming. Dit heeft nog niet geleid tot een definitief ontwerp, maar het overleg heeft al wel enkele alternatieve ideeÎn opgeleverd. Die ideeÎn worden de komende tijd nader uitgewerkt in een aantal ontwerpvarianten. Overigens is het omstreden watertje waarboven de glazen overkapping zou moeten komen, op dit moment nog niet aanwezig in de wijk. Daarvoor moet eerst de rivier Drentse Aa langs de wijk worden doorgetrokken. Vanaf dat moment maakt hij dan deel uit van de ecologische zone, die precies tussen de nieuwbouwwijken De Held en Gravenburg is gesitueerd.

Reageer op dit artikel