nieuws

Proefrestauratie verrassend nuttig

bouwbreed Premium

apeldoorn – De Apeldoornse Metaalbuurt, een beschermd stadsgezicht, krijgt een uitgebreide opknapbeurt. Voordat het werk in zijn volle omvang van start gaat, voert eigenaar De Goede Woning eerst een proefrestauratie uit. En dat is geen overbodige luxe. De eerste verrassing die vorige week boven water kwam, heeft inmiddels het werk stilgelegd.

De buurt stamt uit het begin van de vorige eeuw en heeft een tuindorpachtig karakter. Architect Henk Wegerif heeft het grootste deel van de huizen ontworpen. Enkele jaren geleden kwamen bewoners met succes in verzet tegen De Goede Woning, die de huizen wilde slopen. Ruim honderd woningen worden nu gerestaureerd, een klein deel van de wijk wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een dubbele woning, gebouwd in 1917, is geselecteerd voor de proefrestauratie. De monumentale details worden hersteld en er komt een aanbouw aan de achterzijde om te kunnen voldoen aan de huidige wooneisen. Het uitgraven van de bouwput voor deze aanbouw bracht meteen al een tegenvaller aan het licht. ‘De vaste grond bleek veel dieper te zitten dan gedacht’, zegt projectleider B. Versteeg van De Goede Woning.

Wegzakken

De aannemer heeft tegen de achtergevel in de bouwput zand teruggestort om wegzakken te voorkomen. ‘Deze woningen zijn op staal gefundeerd. Maar dat heeft hier op de hoge zandgronden nooit een probleem opgeleverd’, aldus Versteeg. ‘Na het uitgraven van de bouwput moeten we grondverbetering toepassen en vervolgens een betonplaat aanbrengen als ondergrond voor het fundament van de aanbouw’,taxeert Versteeg. Voor de proefrestauratie werd een onderzoek uitgevoerd naar de bouwkundige staat. Hieruit bleek onder meer dat de spouwmuur bij de kozijnen is dichtgestoken, waardoor koudebruggen zijn gevormd. “Er zijn ook geen spouwankers gebruikt”, laat Versteeg door een gat in de buitenmuur zien. “Ze hebben gewoon hier en daar een steen in de spouw geplaatst.” De proefrestauratie moet vooral een beeld geven van de kosten. “Het is een haalbaarheidsstudie’, zegt de projectmanager. “We willen kijken hoe de prijs van de woning zich straks verhoudt tot de kwaliteit.” Versteeg hoopt dat de onaangename verrassingen tijdens de proef beperkt blijven. Maar er zijn nog wat onzekerheden. “Het voegwerk moet vernieuwd worden’, geeft hij aan. “Het is lastig te voorspellen hoe het oude voegwerk eruit komt en of het nieuwe goed blijft zitten.” Daarnaast zijn in het ontwerp van Wegerif de kozijnen vrij vlak in de gevel geplaatst, bijna gelijk met het metselwerk. Dat maakt het waterdicht maken lastig. “We willen de kozijnen in de spouw laten verzinken”, beschrijft Versteeg de gekozen aanpassing.

Beton

Ook de vloeren en de kap van het karakteristieke pand worden aangepakt. De kap vereist hier en daar nieuw houtwerk en krijgt nieuwe isolatie. De dichtgemetselde rookkanalen worden opengebroken en de schoorstenen teruggeplaatst. De houten vloer wordt vervangen door een geÏsoleerde betonvloer. ‘Dat betekent een extra belasting voor de fundering’, realiseert Versteeg zich. Of de ondiepe fundering stabiel genoeg is, zal ook uit de proefrestauratie moeten blijken. Volgens de planning zijn de twee woningen rond maart 2003 klaar. Versteeg houdt een slag om de arm. ‘Als er niet veel meer onverwachte tegenvallers opduiken.’

Reageer op dit artikel