nieuws

Prijs beste jaarverslag voor Heijmans

bouwbreed

amsterdam – Kan je een bedrijf dat verdacht wordt van bouwfraude onderscheiden met een prijs voor beste financiële verslaggeving? Het Financieele Dagblad twijfelde, maar deed het toch en kende maandag de Henri Sijthoff-prijs 2001 toe aan bouwconcern Heijmans.

De Sijthoff-prijs wordt elk jaar uitgereikt aan ondernemingen die zich in positieve zin hebben onderscheiden door hun financiële berichtgeving. Naast Heijmans, die meestreed in de categorie kleinere beursfondsen, viel was- en levensmiddelenproducent Unilever dit jaar in de prijzen. Helemaal onomstreden is de keuze voor Heijmans niet, gaf de jury zelf ook toe. Tegen Heijmans lopen onderzoeken van zowel het Openbaar Ministerie als de Nederlandse Mededingingsautoriteit inzake bouwfraude. Vertegenwoordigers van het bouwbedrijf zijn ook verhoord door de parlementaire commissie bouwnijverheid. ‘Wij hebben lang stilgestaan bij het onderwerp bouwfraude’, bekent jurylid E. van de Merwe. ‘Maar we hebben Heijmans de prijs toch toegekend omdat de kwaliteit van het jaarverslag duidelijk het beste was.’

Inzicht

Volgens Van de Merwe heeft de jury het zeer gewaardeerd dat Heijmans de bouwfraude niet negeert. ‘Heijmans gaat dit soort gevoelige onderwerpen niet uit de weg. Dat vonden we heel goed.’ Het jaarverslag wordt verder geprezen om ‘de uitstekende wijze’ waarop inzicht wordt gegeven in de strategie en de verschillende onderdelen van het bedrijf. ‘Ook worden veel nuttige gegevens verstrekt over het aandeel Heijmans, de markt, concurrenten en wordt zelfs een paragraaf gewijd aan een niet doorgegane acquisitie (HBG, red).’ Als punt van kritiek noemt de jury de risicoparagraaf. Die is wel aanwezig maar had meer inzicht in de werkelijke risico’s mogen geven.

Speelveld

Heijmans won de Sijthoff-prijs eerder voor het jaarverslag van 1996. Volgens bestuurslid D. van der Kroft is de verslaglegging sindsdien alleen maar verbeterd. ‘De nauwkeurigheid van toekomstverwachtingen is verhoogd en de toelichting op de jaarrekening zelf verbeterd.’ Tijdens de uitreiking van de Sijthoff-prijs stond Eurocommissaris F. Bolkestein stil bij de ‘onredelijke druk om hoge winstcijfers’ te publiceren. Volgens hem heeft dat ertoe geleid dat ‘de financiële verslaggeving nu op een lager niveau ligt dan tien jaar geleden. ‘De vrije markt moet voor iedereen een open en ge’ffend speelveld zijn, wat betekent dat de trukendoos met creatief boekhouden moet worden gesloten’, aldus Bolkestein.

Reageer op dit artikel