nieuws

Praktijkproef dynamische wegmarkering op A44

bouwbreed Premium

haarlem Volgende week begint Rijkswaterstaat met een nieuwe proef met dynamische wegmarkering. Dit maal in het wegdek van de A44. De proef met de ledverlichting in het wegdek gaat vier maanden duren.

Op de A44 komt bij het viaduct van de aansluiting Oude�Wetering richting Amsterdam een proefvak met lengte van 1 kilometer. De markering zal op willekeurige tijdstippen worden ingeschakeld. De weggebruiker ziet dan een onderbroken of doorgetrokken streep in de weg. De markering ligt in het midden van de rijbaan rechts naast de bekende strepen. Dynamische wegmarkeringen kunnen in de toekomst bijdragen aan doorstroming van het verkeer meent Rijkswaterstaat. Gebruik van deze systemen kan er ook voor zorgen dat bestaande infrastructuur beter wordt benut. Rijkswaterstaat vindt dynamische markering een veelbelovend instrument daarbij. Met de verlichting moeten rijbanen uiteindelijk naar behoefte in te delen zijn in bijvoorbeeld twee of drie rijstroken.

Generaties

Het doel van de proef op de A44 betreft alleen de techniek van de dynamische markering. Bij eerdere proeven op de A15 bij Papendrecht en de A12 bij Utrecht is gebleken dat de systemen onder verkeersbelasting niet voldeden. Diverse marktpartijen hebben nieuwe generaties van hun producten ontwikkeld die naar hun zeggen een verbetering inhouden. Rijkswaterstaat beproeft daarom de dynamische wegmarkering in praktijkomstandigheden nog eens uitgebreid op de A44. Aanleg van het proefvak valt samen met een aantal andere noodzakelijke projecten aan de weg. De belangrijke verbindingsweg tussen Den Haag, Leiden en Schiphol is daarom deze week nog afgesloten. Vijf leveranciers zijn door Rijkswaterstaat geselecteerd om hun product op het proefvak aan te brengen: Swarco� Futurit, Nils Traffic BV, Astucia, BTI BV en Phillips/Heijmans Wegen en Verkeerstechniek BV. Al deze bedrijven leggen over 100 meter hun eigen systeem aan. De systemen liggen niet direct achter elkaar. De dynamische wegmarkering zal na de proef in de weg blijven liggen. De verschillende producten zullen op willekeurige tijdstippen en onder verschillende weersomstandigheden overdag en ís nachts worden ingeschakeld. Dan ziet de weggebruiker een lichtgevende streep (onderbroken of doorgaand). De producten in de weg zijn in beginsel niet zichtbaar als ze niet zijn ingeschakeld. De producten zullen vier maanden worden getest. Drie aspecten spelen daarbij: wegbouwkunde (stroefheid, geluid, waterafvoer, duurzaamheid), licht en zicht, en beleving van de weggebruikers. De testen bestaan uit metingen op het proefvak, in het laboratorium en panel enquÍtes. Bij het laatste gaat het om proefpersonen die langs de markering in de weg rijden. Telkens wordt dan een van de vijf systemen aangezet. Dit gebeurt overigens terwijl het andere verkeer normaal doorgaat. Bij de lichtmetingen wordt ook langs de systemen gereden, maar dan zullen ze allemaal aan zijn. Rijkswaterstaat hoopt dat dat zonder afsluiting van de weg kan gebeuren.

Reageer op dit artikel