nieuws

Politiek kan tot volgend jaar weinig meer uitrichten

bouwbreed

den haag – Het is nog onduidelijk wat gebeurt met de Spoedwet Wegverbreding en vertragingsvoorstellen voor grote projecten als de Noord-Zuidlijn en de Hanzelijn. De Tweede Kamer stemt pas komende dinsdag over een lijst met onderwerpen die moeten blijven liggen tot na de nieuwe verkiezingen.

Daarbij bestaat de mogelijkheid dat het parlement de begrotingen van Verkeer en Waterstaat en VROM-tot controversiële onderwerpen verklaart. In dat geval moeten de ministeries doorwerken met de oude begrotingen en gaan bezuinigingsplannen voorlopig niet door. Toch is het demissionaire kabinet niet van plan alleen “de lopende zaken af te handelen”, zoals gebruikelijk is nadat een kabinet is afgetreden. Omdat het kabinet niet is gevallen over een conflict over de inhoud van het beleid, hebben de bewindslieden “het voornemen het werk zoveel mogelijk voort te zetten”. Dat verklaarde premier Balkenende vrijdag na afloop van de ministerraad. Om de financien niet “in de soep te laten lopen” is het volgens Balkenende essentieel dat de begrotingen van de diverse ministeries niet geblokkeerd worden, zoals de LPF donderdag nog dreigde. De bewindslieden van VROM-hebben hun ambtenaren opgeroepen gewoon door te werken. Minister Kamp en staatssecretaris Van Geel zijn teleurgesteld over de val van het kabinet, maar onderstrepen verder te gaan met ingezette wijzigingen. Daarbij noemen zij met name op de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en het milieuplan. In principe worden alle belangrijke besluiten uitgesteld tot na de verkiezingen. Dat zal in ieder geval gelden voor de parlemenatire afhandeling van voorstellen van het kabinet. Inmiddels begint ook duidelijk te worden wie de vermoedelijke lijsttrekkers zullen zijn bij de verkiezingen. Het CDA zal zo goed als zeker premier Balkenende op nummer ÈÈn zetten, terwijl bij de VVD Zalm de zeer waarschijnlijke kandidaat is.

Beschikbaar

Demissionair minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid) overweegt het partijleiderschap van de LPF. Zijn LPF-collegabewindslieden De Boer (Verkeer en Waterstaat) en Van Leeuwen (Cultuur), fractievoorzitter Herben en het interim-partijbestuur hebben hem nadrukkelijk naar voren geschoven voor het lijsttrekkerschap. Nawijn heeft bedenktijd gevraagd. Bij de oppositiepartijen zijn de partijleiders Rosenm-ller (GroenLinks), Marijnissen (SP), De Graaf (D66), Teeven (Leefbaar Nederland), Veling (ChristenUnie) en Van der Vlies (SGP) allen beschikbaar.

Stemming

Alleen bij de PvdA is de situatie onduidelijk. Bij deze partij maken de leden via een schriftelijke stemming uit wie partijleider wordt en dus de lijst gaat aanvoeren. Tot dusver leken de Kamerleden Bos en De Vries de enige kandidaten, maar de PvdA heeft inmiddels ook gegadigden van buiten de Kamer gevraagd zich te melden. Verder heeft fractieleider Van Nieuwenhoven te kennen gegeven er nog eens over te zullen nadenken. Eerder zei ze niet in de markt te zijn. CDA en VVD hebben al eerder duidelijk gemaakt met elkaar verder te willen na de verkiezingen. Maar ze sluiten allebei de PvdA niet helemaal uit als coalitiepartner.

Reageer op dit artikel