nieuws

Oproep Brinkman: Beul, maak het kort

bouwbreed Premium

den haag – De verschillende onderzoeken naar bouwfraude mogen niet nog maanden of jaren voortsudderen. Dat zegt voorzitter E. Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) in een vraaggesprek met Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Brinkman, die van mening is dat de bouwsector weliswaar ìeen standjeî verdient, maant de enquÍtecommissie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tot spoed. ìBeul, maak het kortî, luidt zijn pleidooi. ìWie is erbij gebaat dat de bouwsector maandenlang door de spoelbak van de enquÍtecommissie wordt gehaald, vervolgens nog eens maandenlang door die van de NMa en daarna nog eens door die van het OM? Als de bedrijfstak in een proces terechtkomt dat maanden, zo niet jaren gaat duren, dan brengen we de sector ernstig in het ongerede.î Pas na afronding van de discussie over wat er fout is gegaan, kan de bouw schoon schip maken en de blik op de toekomst richten, aldus Brinkman. ìDe grote politieke vraag na het onderzoek van de enquÍtecommissie wordt deze: wil je de bedrijfstak reinigen, de zaak oplossen en voortaan strenger controleren Úf wil je Barbertje laten hangen de schuldigen ÈÈn voor ÈÈn voor het schavotje brengen?î De AVBB-voorman is duidelijk voorstander van het eerste. ìJe moet het elkaar niet aandoen om jarenlange procedures te voeren. Iemand die denkt dat het probleem overgaat door heel lang en heel hard te slaan, miskent de werkelijkheid die ook na dit proces zal bestaan. Namelijk dat de publieke werken niet alleen klaargemaakt moeten worden, maar dat er ook vernieuwing moet zijn, en kwaliteit en continuÔteit.î Het AVBB kreeg de afgelopen maanden herhaaldelijk het verwijt dat het zich te passief heeft opgesteld inzake de bouwfraude. Brinkman noemt dat in het interview met Forum onterecht. ìDe bouwsector heeft actief meegewerkt aan de enquÍte. Bovendien is er een gedragscode ingesteld en hebben we een voorstel gedaan om nieuwe contractvormen op te stellen, waarbij meer partijen en opdrachtgevers zijn betrokken dan de overheid alleen. Dat alleen al voorkomt dat uitsluitend op de prijs wordt gelet, maar dat kwaliteitsaspecten ook volop aandacht krijgen. We zijn bereid een paar stevige stappen te zetten in termen van zwarte lijsten en sancties voor bedrijven die over de schreef gaan. Dat is nogal wat. Ik heb laten zien dat het ons menens is.î Helemaal gerustgesteld dat de enquÍtecommissie begrepen heeft welke omstandigheden tot de illegale prijsafspraken hebben geleid, is Brinkman niet. ìMijn indruk is: ze zien het wel, maar op de een of andere manier zit de commissie erg gevangen in de opdracht om de fouten uit het verleden over het voetlicht te brengen.î AVBB-voorzitter wil snel schoon schip maken

Reageer op dit artikel