nieuws

Ook kleine geschillen zijn oplosbaar

bouwbreed Premium

Sommigen denken dat mediation alleen geschikt is voor (financieel) grote of complexe (meer partijen) zaken. Dat is niet zo. Mediation kan ook worden toegepast in kleine geschillen.

Aannemer Katwijk is geen nieuwlichter. Hij ziet zich als een man met de beide voeten stevig in de klei. Ruim twee jaar geleden echter had een adviseur hem in een lastige zaak op mediation gewezen. Die man had hij hoog zitten en dus volgde hij het advies op. Het resultaat was hem bevallen. Een lastig geschil met een grote opdrachtgever was tenslotte op plezierige wijze opgelost. Nu was hij het die een opdrachtgever, de heer Vermeer, op mediation wees.

Keuken

Katwijk had een klus aangenomen om een huis te renoveren en met een nieuwe keuken en garage uit te breiden. Dit kleine werk deed hij niet veel meer, maar het kwam soms goed uit. Het huis gaf weinig problemen, maar dat kon niet gezegd worden van de keuken. Halverwege de bouw begon Van Oosten, de buurman van Vermeer, te procederen. De keuken-in-aanbouw belemmerde diens in documenten onbeschreven maar decennia oude recht op overpad. Dit wist Katwijk niet. De keuken stond volledig op grond van Vermeer. Anders had hij Vermeer wel op de risicoís gewezen. Vermeer overleefde een kort geding, de bouw werd voortgezet en de keuken naderde zijn voltooiing. Vermeer zat er niet mee. Zijn winst in het kort geding had hem gesterkt in zijn opvattingen. De bouwvergunning was afgegeven en de bouw werd niet stopgezet. Van Oosten ging met een nieuwe raadsman verder. Vermeer gaf Katwijk opdracht de keuken met voorrang te voltooien. De garage en de rest van het huis moesten maar even wachten. De ervaren Katwijk voorzag ellende door bouwvertraging en wist Vermeer aan te zetten tot mediation. Van Oosten aarzelde, maar het advies van de benaderde mediator om spoed te betrachtten, overwon zijn aarzeling. De heren kregen tijdens de eerste bijeenkomst nadrukkelijk te horen dat bij mediation een inspanningsverplichting hoort. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Risicoís

Er was geen beweging in de standpunten te krijgen. Vermeer had in het verleden zijn buurman meerdere keren met zijn openhartige gedrag verrast. Hun eerste contact verliep ongeveer als volgt: ìDag, ik ben Vermeer, je nieuwe buurman, en ik heb een vervelende mededeling voor je. Ik ga mijn schuur afbreken en dan zal de tuinmuur wel omvallen. Je zult dus iets met je rozen moeten doen.î Van Oosten was er de man niet naar om hier adequaat op te reageren. Hij was de bedachtzaamheid zelve. Zijn vrouw reageerde geschokt toen ze het hoorde, want de tuin was haar liefde. Het bouwvallige schuurtje was verdwenen voordat Van Oosten iets ondernomen had. De muur viel voor een gedeelte om, het puin werd zorgvuldig verwijderd, de rozen zoveel mogelijk ontzien en Vermeer liet op zijn kosten een houten hekwerk plaatsen. Vermeer zag zichzelf als eerlijk, open en ruimhartig. Van Oosten dacht daar anders over. Vermeer vond Van Oosten een zielige gluiperd. Voor Van Oosten maakte dit weinig uit: hij eiste zijn overpad terug. Het schoot dus niet op. Ik schorste de bijeenkomst voor twee uur en verzocht beide heren om hun echtgenotes er bij te halen en met hun advocaten een zorgvuldige inschatting van hun kansen in de procedure te maken. De heren waren mijns inziens meer bezig met hun triomf in procedure dan met onderhandelen. Hun advocaten gaven helder inzicht in wat zij meenden wat de rechter zou beslissen en waarom. Die hulp was belangrijk. De heren verloren vermoedelijk hun idee een zegevierende variant achter de hand te hebben. Hun advocaten maakten een verschillende inschatting, neem ik aan, maar duidelijk was geworden: tegenover kansen stonden risicoís. De sfeer bij hervatting was anders, zeker toen bleek dat de ergernis van de dames zich niet alleen tegen elkaar richtte maar ook hun echtgenoten betrof. Dit alles was verdienstelijk maar leverde nochtans geen ruimte op voor dat recht op overpad, hoe fantasierijk (uiteindelijk) ook de zoektocht naar mogelijke oplossingen was. Tenzij ÈÈn van de achterburen bereid was een smal stukje grond te verkopen. Partijen zouden dit gezamenlijk onderzoeken.

Instemming

Achterbuurman Hoog vroeg na een stevig gesprek een exceptioneel hoog bedrag voor 8 x 0,50 meter grond. Het resultaat bereikte mij telefonisch en langs dezelfde weg verzocht ik partijen Hoog uit te nodigen voor de tweede mediationbijeenkomst. Hij moest daarvoor een geheimhoudingsverklaring tekenen en bleek daartoe bereid. In dit gesprek kwamen tal van zaken aan de orde. Het belangrijkste was dat Hoog er tenslotte mee instemde om voor een redelijk bedrag en onder enkele beperkende voorwaarden wat grond af te staan. De overeenkomst werd zorgvuldig juridisch getoetst en na goedkeuring door partijen getekend. Twee gesprekken in drie dagen; de bouwvertraging was minimaal, constateerde Katwijk tevreden.

Ir. H.F.A. Sprangers NMI- en ACB-mediator

Reageer op dit artikel