nieuws

Onduidelijkheid over Almeerse prijsafspraken

bouwbreed Premium

almere – Het is onduidelijk of in Almere prijsafspraken zijn gemaakt. Voor de parlementaire enqu’tecommissie zei forensisch accountant J. Joling van Deloitte &-Touche dat er sprake van zou zijn, maar in het door hem opgestelde rapport wordt dat juist ontkend.

Het college van burgemeesters en wethouders van Almere heeft twee weken geleden een gesprek met de directie van Deloitte &-Touche gehad. Toen werd duidelijk dat de directie achter het rapport bleef staan. “Wij waren niet tevreden, maar hebben de uitleg aanvaard”, zegt een gemeentewoordvoerder. Volgens een woordvoerder van Deloitte &-Touche werd het probleem met Almere opgelost door de toevoeging van het woord “werkverdeling” aan het verslag van het verhoor van Joling. “De toevoeging was voor de gemeente van belang en gaf duidelijkheid.” Joling zou de zaak door de spanning niet goed hebben verwoord. Het stuk waarom het gaat in het verhoor luidt nu:”Wij hebben onze conclusie getrokken en de gemeente Almere gerapporteerd dat wij op grond van het onderzoek van mening zijn dat er kennelijk sprake was van werkverdeling en prijsafspraken en een niet-transparante gang van zaken rondom de onderzochte aanbestedingen.” Van Kampen erkent dat er in de conclusies van het rapport wel sprake is van werkverdeling, omdat staartposten met de hand waren ingevuld. Het advies luidde om alleen volledig met een softwarepakket ingevulde calculatiebiljetten te accepteren. Volgens het rapport vormen de bevindingen ‘geen aanwijzing van mogelijke prijsafspraken tussen aannemers’.

Reageer op dit artikel