nieuws

Nieuwe procedure moet arbitrageloket van de grond tillen

bouwbreed Premium

den haag/amersfoort – Met behulp van offertes wordt de methode van het nog op te richten arbitrageloket voor consumenten gekozen. De nieuwe procedure moet een eind maken aan het al jaren voortslepende conflict over de te volgen procedures wanneer een huizenkoper niet tevreden is over de oplevering van zijn nieuwe woning.

De aannemersfederatie Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) heeft samen met de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) en de belangenorganisatie van projectontwikkelaars Neprom afspraken gemaakt om snel tot een oplossing te komen. Volgens P. Clerx van de aannemersfederatie is vastgelegd dat het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en zijn concurrent de Raad van Arbitrage beide een offerte opstellen voor het de nieuwe arbitrageloket. In de voorstellen worden de methode en kosten toegelicht. VEH, AVBB en Neprom kiezen het beste voorstel. De nieuwe procedure moet de discussie uit het politieke gehakketak halen. De arbitrage-instituten en de betrokken belangenclubs maken sinds 1996 ruzie over de plaats en werkwijze van het arbitrageloket. Consumenten en projectontwikkelaars willen het loket bij het GIW onderbrengen. Maar het AVBB ziet dat niet zitten. De aannemersbond houdt vast aan de Raad van Arbitrage als hoeder van het loket. Om te bepalen welke offerte het beste is, kan volgens Clerx ook het ministerie van Justitie worden ingeschakeld als derde onafhankelijke partij. ‘Dat kan de voorstellen ook aan de wet toetsen’, licht de AVBB-man toe. Bij de beoordeling wordt gelet op de manier waarop de geschillen worden beslecht, de kosten – een procedure mag niet te duur zijn – en de onafhankelijkheid van geschillenbeslechting moet niet ter discussie staan. Bij Eigen Huis wordt met verbazing op het plan gereageerd. ‘Daar weet ik niets van’, zegt F. van Loon, directeur collectief ledenbelang van de belangenorganisatie voor de consumenten. Volgende week donderdag staat een overleg op de agenda waarbij alle partijen zijn betrokken. Naast de belangenorganisaties zijn dan ook beide arbitrage-instituten vertegenwoordigd. Van Loon laat weten positief het overleg in te gaan en wil concrete afspraken maken. ‘Na de vergadering zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de marsroute.’

Toegankelijk

Overheid en branche streven al bijna zes jaar naar een eenvoudige en toegankelijke geschillenbeslechting voor particulieren. Die bestaat op het moment niet. Huizenkopers moeten afhankelijk van het gebrek aan de nieuwe woonstee bij het GIW of de Raad van Arbitrage aankloppen. Het GIW behandelt alleen zaken die onder de eigen certificering vallen, zoals fouten in de bedrading of gebreken die pas na afronding van de bouw zichtbaar worden. De raad gaat in op problemen die betrekking hebben op een te late oplevering of esthetische fouten die gevolgen hebben voor de waarde van het pand, bijvoorbeeld een fout geplaatst kozijn. Van Loon realiseert zich dat dit de laatste kans is voor de partijen om er zelf uit te komen. ‘Het overleg moet definitief resultaat opleveren’, stelt hij niet zonder reden. Het rapport ‘Geschillenbeslechting in de bouw’ van adviesbureau Companen, dat deze zomer uitlekte, dringt er bij het Rijk op aan in te grijpen wanneer de partijen het niet op korte termijn eens worden. Afhankelijk van de vorderingen zou de minister nauwlettend toezicht moeten houden, bemiddelen of in het uiterste geval de vestiging van het arbitrageloket zelf ter hand nemen.

Reageer op dit artikel