nieuws

Naviduct krijgt sterke dubbelkerende deuren

bouwbreed Premium

enkhuizen – Met behulp van een drijvende kraan zijn deze week de sluisdeuren van het naviduct nabij Enkhuizen geplaatst. Het afhangen van de dubbelkerende deuren vereiste een grote mate van zorgvuldigheid, omdat de speling tussen het onderscharnier en de kom slechts enkele millimeters bedraagt.

De bouw van het naviduct, de onderdoorgang voor wegverkeer onder het nieuwe sluizencomplex nabij Enkhuizen, nadert zijn voltooiing. Het plaatsen van de acht stalen sluisdeuren met elk een gewicht van 25 ton markeert opnieuw een fase bij de realisering van dit ambitieuze infrastructurele werk. De deuren zijn gebouwd door de Friese onderneming Bergum Staalbouw. Deze week plaatste BTS uit Lelystad met een kraanschip en met assistentie van duikers de zware sluisdeuren. Het ontwerp van de dubbelkerende sluisdeuren is geleverd door de bouwdienst van Rijkswaterstaat. Eerder ontwierp deze ook deuren volgens dit betrekkelijk nieuwe concept voor de Oranjesluizen in Schellingwoude.

Mechaniek

In tegenstelling tot de meer gebruikelijke enkelkerende sluisdeuren, zorgt bij dubbelkerende deuren niet de waterdruk voor de afsluiting van de deuren, maar vindt deze plaats door een mechaniek dat aangedreven wordt door hydraulische cilinders. De dubbelkerendheid maakte een zware dimensionering van de metershoge deuren noodzakelijk. De speling tussen de taats (onderscharnier) en de kom bedraagt slechts twee millimeter rondom. Het inhangen van de deuren is daarmee niet alleen een zeer precies werk gebleken maar vooral ook een tijdrovende klus. Bijgestaan door duikers heeft BTS een kleine drie dagen nodig gehad om de deuren op hun plaats te hangen. Volgens Ibo Grouwstra, projectleider bij Combinatie Naviduct Krabbersgat, verlopen de werkzaamheden redelijk volgens schema. De bouw van het sluiswachtersgebouw heeft enige vertraging opgelopen, omdat de opdrachtgever in een betrekkelijk late fase besloot een andere gevelbekleding toe te passen en enkele andere wijzigingen aan te brengen. De cockpit van het bedieningsgebouw zou aanvankelijk bekleed worden met een keramische plaat. Daar is nu een rvs-beplating voor in de plaats gekomen, die gesegmenteerd om de koepel is aangebracht. Het futuristisch ogende gebouw had volgens de planning voor de bouwvakvakantie glas- en waterdicht moeten zijn. De opgelopen achterstand denkt de bouwer in te lopen door meerdere bouwstromen waar mogelijk gelijktijdig plaats te laten vinden. Grouwstra: ìWe weten ons nu voortdurend voor lastige keuzes geplaatst. Het zal een behoorlijk geregel en georganiseer worden om het bouwkundige deel en het aanbrengen van technische installaties op elkaar af te stemmen.î

Dijk

Op andere onderdelen vlot het werk overigens goed. Momenteel wordt de dijk Enkhuizen-Lelystad ontgraven. Daarmee is in zekere zin al bijna de nieuwe verbinding tot stand gebracht tussen het IJsselmeer en het Markermeer. De scheepvaart kan echter nog geen gebruik maken van de sluis, omdat een damwandscherm de doorvaart voorlopig belemmert. Dit waterkerende scherm staat dwars op de sluis en is een onderdeel van de damwand rond de oorspronkelijke bouwput. ìDe damwand branden we straks onder water af. Maar dat doen we pas wanneer we als aannemingscombinatie van Rijkswaterstaat te horen hebben gekregen dat zowel het bouwwerk als alle installaties voldoen. In dat geval kunnen we ook meteen factureren. Ondertussen moet Rijkswaterstaat de omvangrijke testprogrammaís uitgevoerd hebben. Het is vergelijkbaar met droog oefenen. We verwachten dat die tests in januari afgerond zijn. Wij zijn dus afhankelijk van de inspanningen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is op zijn beurt weer afhankelijk van ons. Op die manier jagen we elkaar op.î

Capaciteit

De aannemer spreekt daarom over het ëscherm der rechtvaardigheidí als hij het waterkerende scherm bedoelt. Volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden is het meer dan 50 miljoen euro kostende naviduct in gebruik op het moment dat het eerste schip door de sluis vaart. En het in gebruik nemen van het sluizencomplex, terwijl de aannemer nog op zijn centen zit te wachten, wordt als onrechtvaardig beschouwd. Met de bouw van het naviduct wordt de capaciteit van de sluis ongeveer drie keer zo groot als de huidige Krabbersgatsluis. Overigens zal de ëoudeí sluis na de oplevering van het naviduct gewoon in gebruik blijven. De Krabbersgatsluis wordt straks echter alleen nog gebruikt voor schepen die onder de brug door kunnen varen. Op deze manier ondervindt het wegverkeer geen hinder meer van het scheepvaartverkeer, en dat was tenslotte een van de doelen die met de bouw van het naviduct nagestreefd werden.

Autoverkeer

Sinds begin juni van dit jaar kan het autoverkeer al onder de sluiskolk door. De asfalteringswerkzaamheden van het complex zijn nagenoeg klaar. Aan bestratingswerkzaamheden ligt nog wat werk te wachten. Dat wordt uiterlijk januari opgepakt. Volgens planning is het werk overeenkomstig de afspraken met de opdrachtgever half februari 2003 gereed. De feitelijke oplevering vindt op 1 april plaats. Tenminste wanneer in de tussenliggende maanden gebleken is dat het naviduct nagenoeg zonder storingen of gebreken functioneert. ëScherm der rechtvaardigheidí wacht op geld

Reageer op dit artikel