nieuws

Kozijnbevestiging met afdichtingselement

bouwbreed Premium

Geen inmetselkozijnen meer die in de ruwbouw worden gesteld, maar kant-en-klare kozijnen die zowel makkelijk zijn aan te brengen als te verwijderen. octrooi

nummer: 1018124 houder: illbruck GmbH, Leverkussen (Dl) uitvinder: I. van Vuuren

Even ontstaat er verwarring want ‘over welk octrooi hebben we het nou eigenlijk’, maar Van Vuuren concludeert al gauw dat 1018124 er een moet zijn dat bij het KAPLA-systeem hoort. Het acroniem staat voor KAnt-en-klaar PLAatsen en dat past mooi bij de octrooitekst, die in redelijk acceptabel Nederoctrooilands begint met: ‘De uitvinding heeft betrekking op een in een raamuitsparing van een buitenmuur ingebracht kozijn, dat middels afstandmiddelen gehouden is. Doel van de uitvinding is om een dergelijke kozijnbevestiging te ontwerpen dat constructief eenvoudig en makkelijk te plaatsen is.’ Het octrooi heet kortweg ‘Afdichtingselement’ en de beschrijving van de mogelijke variaties daarop beslaat het grootste deel van de tekst.

Angelhaakvormige

Het bewuste kunststof afdichtingselement overbrugt de voeg tussen een raamkozijn en de raamuitsparing in een buitenmuur. Het is zo uitgevoerd dat het al in de timmerfabriek op het kozijn kan worden aangebracht, net als de ook in het octrooi beschreven stelelementen waarmee het geheel uiteindelijk in een muur wordt vastgezet. Het idee is dat het kozijn pas aan het eind van de afbouwfase soepeltjes in de raamuitsparing wordt geschoven en vastgeschroefd. En dat het jaren later ook net zo makkelijk weer verwijderbaar is, zonder grofstoffelijke sloopactiviteiten. Het bandvormige element bestaat uit ge’xtrudeerd TPE en heeft een zogenoemde angelhaakvormige doorsnede. Het zit vast in een groef aan de buitenzijde van het raamkozijn. Om bij het invoeren van het kozijn de relatief smalle voeg te kunnen passeren, is het uitstekende gedeelte scharnierbaar uitgevoerd ten opzichte van het kozijn. Hiervoor zorgt een speciale groef in het afdichtingselement, die zo is ontworpen dat het element na het passeren van de voeg weer uitklapt. Een speciale lip steunt vervolgens tegen de isolatie die al was aangebracht op het binnenspouwblad. Het uiteinde van het element is u-vormig omgezet, wat een soort gootje oplevert. Dit vangt eventuele in de spouw gekomen slagregen op, die daardoor niet bij de isolatie kan komen. Het KAPLA-systeem als geheel is een initiatief van BouwNed en de NBvT en ontwikkeld onder leiding van TNO-Bouw. Talloze bedrijven doen mee, waaronder illbruck Sealant Systems. Het systeem is inmiddels op de markt verkrijgbaar. De verankeringsvoet (14) van het bandvormige afdichtingselement (1) zit ingestoken in een groef (12) aan de buitenzijde van het raamkozijn. Het afdichtingsgedeelte (13) is scharnierbaar (15) en klapt weg bij het inbrengen van het kozijn. In teruggeklapte stand overbrugt het de voeg (2) tussen het kozijn en de raamuitsparing (4) in de huismuur (5). Een speciale lip (33) steunt tegen de isolatie (9) en is aangebracht op het binnenspouwblad (6). Een u-vormige omzetting (18) levert een spatwatergoot (20) op. Voor de bevestiging aan het binnenblad dient een profieldeel (42), in combinatie met een stelelement in de vorm van een afstandbus (35).

Reageer op dit artikel