nieuws

Kamp corrigeert fout Wet stadsvernieuwing

bouwbreed Premium

Kamp corrigeert fout Wet stadsvernieuwing

den haag – Minister Kamp (VROM)-komt in oktober met een wijziging op de Wet stads- en dorpsvernieuwing. Er zit namelijk een foutje in waardoor beroepsprocedures langer duren. Kamp doet zijn toezegging in antwoord op vragen van kamerlid Verbugt (VVD). Het ontbreken van een verwijzing naar de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) in de wet zorgde voor een beroepsprocedure via de rechtbank. Pas in hoger beroep komt die bij de Raad van State terecht. Bij procedures in een bestemmingsplan mag volgens de WRO meteen bij de Raad van State beroep worden aangetekend. De duur van de gerechtelijke procedure is niet op voorhand aan te geven, schrijft Kamp. Hij neemt wel aan dat deze langer duurt dan wanneer er maar ÈÈn instantie bij de procedure is betrokken.

Reageer op dit artikel