nieuws

Inventaris Floriade in de aanbieding: alles moet weg

bouwbreed Premium

hoofddorp – Het Floriade-terrein moet 1 juli volgend jaar ëleegí aan de gemeente Haarlemmermeer worden overgedragen. Vooruitlopend daarop heeft het Stichtingsbestuur Floriade 2002 al de eerste stappen in die richting gezet. Nog voor sluiting van de wereldtuinbouwtentoonstelling is deze zomer de onderhandse verkoop van terreinmeubilair van start gegaan. De inventarisatielijst bevat een breed aanbod van bouwmaterialen.

Drs. T. Dieker van Troostwijk Veilingen BV wijst voor de hoofdingang van de Floriade op de houten kassa-units en het frivole stalen hekwerk erachter. ìDit is allemaal te koop. Evenals deze bloemenkiosken, zitbanken en prullenbakken.î De staande mannen- en vrouwenbeelden even verderop die tezamen met een kleine tachtig stuks een haag vormen, hebben zelfs al een nieuwe eigenaar gevonden. ìDe inventaris van de Floriade is toch een stukje emotieî, schetst de projectleider. In opdracht van het Stichtingsbestuur Floriade 2002 is Troostwijk Veilingen belast met de verkoop. Het Amsterdamse veilingbedrijf heeft al met zoín vijftien deelnemende partijen aan de Floriade contracten gesloten, maar Dieker verwacht dat nog wel meer inzendende partijen zich zullen melden.

Reacties

Hoewel er aan de onderhandse verkoop nog weinig ruchtbaarheid is gegeven, heeft het Amsterdamse veilingbureau nu al honderdvijftig reacties gekregen. In het doorzichtige Green Trade Center naast de hoofdingang van de Floriade bladert Dieker door de inventarislijst met daarop de meest uiteenlopende attributen. Van ëgroeneí elementen als meerjarige beplanting tot vlaggenmasten, waterfietsen, ëdesigní kantoorinventaris, een granieten Amfitheater tot een scala aan demontabele bouwwerken als Romney-loodsen, kantoorunits en een aantal Aziatische paviljoens toe. Maar ook audiovisuele apparatuur waaronder een digitale straalverbinding, een telefooncentrale en het parkbewakingssysteem prijken op de lijst. ìDeze hele stalen kasconstructie waar we nu onder zitten gaat ook van de hand. In principe verkopen we alles inclusief riolering en elektriciteits- en watervoorzieningen.î Zeker voor de bouwbranche is er een breed aanbod. Dieker noemt 20.000 vierkante meter bestratingsmateriaal, 400 strekkende meter hekwerk, 600 prefab betonnen industrieplaten. ìZoín plaat kost nieuw toch 30 euro per vierkante meter.î Daarnaast is er een aantal loopbruggen in de aanbieding, waaronder de 40 meter lange rechte baileybrug over de Geniedijk. Een van de verkoopvoorwaarden is dat de kopers de spullen zelf moeten afvoeren. ìVoor de bouwsector zijn hier leuke koopjes te halen. Kom maar met een aannemelijk bod,î is zijn uitnodigende oproep.

Biedingen

Op de site van Troostwijk Veilingen (zie kader) staan alle te verkopen attributen per categorie omschreven, alsmede de verkoopvoorwaarden. Biedingen kunnen per fax of e-mail worden gedaan. De bieders krijgen binnen twee tot drie dagen uitsluitsel over het al dan niet doorgaan van de koop. Het veilingbureau was eerder in 1972 en 1982 al met de Floriade-verkoop belast. De projectleider signaleert een duidelijke kentering. ìDestijds werd veel door handelaren opgekocht, terwijl vandaag de dag mede door de moderne marketingmethoden veel meer wordt verkocht aan eindgebruikers.î Met de onderhandse verkoop, die tot en met 11 oktober duurt, hoopt het veilingbedrijf de grotere bouwprojecten van de hand te doen. Zelfs vanuit het buitenland bestaat daarvoor belangstelling, getuige de Zweedse interesse voor een Thais bouwwerk. Na beÎindiging van de Floriade op 20 oktober volgt negen dagen later een veiling waar items bij opbod van de hand gaan. De kans bestaat dat attributen er dan ëom nietí of voor een symbolisch bedrag uit gaan. ìUiteindelijk moet alles weg.î

Afvoer

Troostwijk Veilingen zal ook toezien op de daadwerkelijke afvoer van de verkochte zaken, die uiteraard pas na sluiting van de Floriade kan plaatsvinden. De ontmanteling van het terrein zal ñ om logistieke redenen ñ in het parkdeel ëAan het Meerí beginnen, dat samen met ëDe Bergí een recreatieve eindbestemming krijgt. Nadat alle inzendingen hier zijn verwijderd, gaat het overgebleven ëbasisparkí op in de Groene Weelde, een groot recreatiegebied in de gemeente Haarlemmermeer. Ook Big Spottersí Hill blijft bestaan. De eindbestemming van het deel ëBij het Dakí is nog niet bekend. Verkoop

Een overzicht van de te verkopen inventaris van de Floriade is te zien op www.troostwijkauctions.com. Onderhandse verkopen vinden plaats tot en met 11 oktober. Bezichtiging van de inventaris kan gedurende de normale openingstijden. Na beÎindiging van de Floriade worden de resterende items verkocht middels een veiling op 29 oktober in het Green Trade Center. De daaraan voorafgaande kijkdagen zijn op 26 en 28 oktober van 10.00-16.00 uur.

Reageer op dit artikel