nieuws

Instroom waoíers neemt weer iets toe in bouw

bouwbreed Premium

amsterdam De waoinstroom van bouwvakkers is in 2001 6 procen hoger dan in 2000. Dit blijkt uit cijfers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De bouw ligt iets boven het landelijk gemiddelde.

Het beeld dat de bouw een van de gevaarlijkste en ongezondste bedrijfstakken is, wordt niet gestaafd door de cijfers van de wao�instroom. Weliswaar belandden er vorig jaar 3422 bouwvakkers in de wao, 6 procent meer dan het jaar ervoor, maar statistisch gezien behoeft dat nog niet te wijzen op een structurele stijging. In 2000 was het aantal 6 procent lager dan in 1999. Wordt vergeleken met de wao�instroom in andere bedrijfstakken, dan steekt de bouw evenmin slecht af. Gemiddeld kwamen er in 2001 1,5 per honderd verzekerden in de wao. In de bouw lag dat op 1,7. Dat is een getal waar de UWV in ieder geval niet echt gealarmeerd door raakt. Dat raakt het instituut pas als het aantal boven de twee per honderd komt. Dan is er sprake van risicosectoren. Dat zijn in dit verband wel de sectoren reiniging, overheden en bijbehorende diensten, uitzendbedrijven, onderwijs en gezondheidszorg waar het getal van twee per honderd bereikt wordt. Koplopers zijn slachtbedrijven en cateraars met percentages van 2,8 en 2,9.

Bedrijven

Opvallend in de UWV�cijfers is dat 70 procent van de wao�instroom in Nederland veroorzaakt wordt in 1,7 procent van de bedrijven in Nederland. In totaal kwamen vorig jaar 104.142 werknemers in de wao terecht. Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar het UWV de instroomcijfers van bedrijven met meer dan tweehonderd werknemers bekend gaat maken.

Reageer op dit artikel