nieuws

Hogesnelheidslijn krijgt langste viaduct van Nederland

bouwbreed

bleiswijk – Het langste viaduct in Nederland is bij Bleiswijk in aanbouw. De HSL-Combinatie Zuid-Holland Midden werkt in twee bouwstromen aan het 6 kilometer lange kunstwerk voor de hogesnelheidslijn. Het streven is in beide bouwstromen per week 35 meter bovendek te maken. Volgend jaar wordt aan de noordzijde van de A12 een derde bouwstroom ingezet. De bouwvergunning voor het deel van het viaduct in de gemeente Zoetermeer ontbreekt nog.

Het tracÈbesluit voor de HSL-Zuid geeft aan dat het gedeelte van Bleiswijk-Zuid tot na Zoetermeer bovengronds moet worden aangelegd. Dat geeft de HSL-reizigers in 2007 de kans het kassengebied en de kruising met de A12 van bovenaf te bekijken, een uitzondering in dit vlakke deel van Nederland. De HSL-Combinatie Zuid-Holland Midden heeft het ëdesign and constructí-contract verworven voor de onderbouw van het gedeelte van Rotterdam-Noord tot aan de geboorde tunnel onder het Groene Hart van deze supersnelle spoorlijn. De combinatie werkt op dit deel aan vier deelprojecten waarvoor zowel het ontwerp als de feitelijke realisatie wordt verzorgd. Het ëdoorgaand spoorviaductí is er daar ÈÈn van. Op ÈÈn vergunning na zijn alle vergunningen voor de aanleg afgegeven. Voor de 250 meter van het viaduct over het grondgebied van Zoetermeer heeft de gemeente nog geen bouwvergunning afgegeven. Er bestaan nog verschillen van inzicht over kolomafstanden en oriÎntatie van kolommen onder het viaduct. Het ontwerp van HSL-Combinatie Zuid-Holland Midden voorziet voor het merendeel in een statisch onbepaald dek op drie kolommen met gelijke stramienafstanden van 17,5 meter. Daar wordt op delen vanaf geweken door de 35 meter te overbruggen met overspanningen van 14 en 21 meter. Bij Zoetermeer wil de gemeente Ûf een grotere overspanning Ûf een andere oriÎntatiÎ van de kolommen onder het spoorviaduct op de plaats waar de geplande stadsautoweg van de nieuwbouwwijk Oosterheem naar de N209 de HSL kruist. De kolommen zouden niet in lijn met het spoortracÈ moeten staan, maar evenwijdig aan de weg vindt de gemeente.

Omgooien

Overigens is de bouwvergunning voor een gedeelte bij Bleiswijk onlangs rondgekomen. Door het ontbreken daarvan heeft de aannemer zijn aanbiedingsplanning al moeten omgooien. In plaats van ten noorden van de A12 te beginnen is vorig jaar aan de zuidkant van de rijksweg gestart. Bij de kruising van het spoorviaduct met de rijksweg wordt wel afgeweken van het ontwerp met het statisch onbepaalde dek ñ met trogvorm ñ door op die plek betonnen portalen en voorgespannen betonnen liggers van 33 meter lang en 2,20 meter hoog te voorzien. Het ontbreken van de laatste bouwvergunning kan het werk van de aannemer dwarszitten. Het zal duidelijk zijn dat er een tijdstip komt waarop de aannemer bij de huidige inzet van mensen en materieel op het laatste deel aan de slag moet om volgens contract het viaduct in februari 2005 ter beschikking te kunnen stellen van infraprovider Infraspeed voor de aanleg van de bovenbouw. Om problemen voor te zijn, zijn aannemer en opdrachtgever Projectorganisatie HSL-Zuid overeengekomen te kijken naar het effect van het opzetten van een derde bouwstroom. Het inzetten van meer ploegen is volgens de aannemerscombinatie geen optie.

Reageer op dit artikel