nieuws

Hogere duinen tegen overstroming

bouwbreed Premium

Hogere duinen tegen overstroming

PETTEN – Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen gaat de duinen tussen Petten en Sint Maartenszee ophogen. De werkzaamheden, die dinsdag beginnen, zijn noodzakelijk omdat anders Petten en een deel van het complex van Energie Centrum Nederland (ECN) bij zeer extreme omstandigheden kunnen overstromen. De kernreactor loopt geen gevaar, omdat deze op een duin staat. Het benodigde zand wordt op zee gewonnen en via een pijpleiding aangevoerd. Op het strand wordt een depot van 85.000 kubieke meter ingericht. Van daaruit wordt het zand met kiepwagens naar het duingebied getransporteerd. Uitwaterende Sluizen belooft bij de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur. De actie vindt plaats in nauw overleg met de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland en Staatsbosbeheer. De operatie kost circa 1,5 miljoen euro.

Reageer op dit artikel