nieuws

Groot onderzoek gebouwendienst

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van VROM-start alsnog een groot onderzoek naar corruptie binnen de Rijksgebouwendienst. Daarbij wil het graag de lijst met zes namen van corrupte medewerkers van de Rijksgebouwendienst hebben. Deze is in het bezit van de onlangs geschorste technisch manager van de dienst.

De technisch manager in de regio Noord-West is geschorst na een anonieme tip. Hij zou geld hebben ontvangen van bedrijven in ruil voor werk. Ook bleek hij eigenaar van een vastgoedonderneming, een nevenfunctie die hij niet heeft gemeld bij zijn werkgever, het ministerie van VROM. De technisch manager is onder andere belast met het beheer van enkele gebouwen. Justitie heeft de inlichtingen- en opsporingsdienst van het ministerie van VROM gevraagd om een onderzoek naar deze man in te stellen. Het grootscheepse onderzoek van nu wordt ook door de eigen opsporingsdienst uitgevoerd, maar niet in opdracht van Justitie. Een jaar geleden beweerde het ministerie nog dat een dergelijke actie niet nodig was.

Integriteit

Een woordvoerder van het ministerie van VROM-zegt nog steeds uit te gaan van de integriteit van de Rijksgebouwendienst. ‘We willen gewoon het zekere voor het onzekere nemen’, aldus de zegsman. Nadere mededelingen over het onderzoek van de inlichtingen- en opsporingsdienst mag hij niet doen, omdat het nog in gang is. Het is nog onduidelijk of het onderzoek ook leidt tot verdere strafrechtelijke stappen. ‘We hebben nog geen concrete zaken’, aldus de woordvoerder. Hoe ver het ministerie wil gaan om de lijst met zes door de geschorste medewerker beschuldigde personen te bemachtigen, kan de woordvoerder nog niet zeggen. De parlementaire enqu’tecommissie bouwnijverheid heeft ook aandacht besteed aan de Rijksgebouwendienst. Op de tweede verhoordag kwam de aanbesteding aan de orde van de jeugdinrichting Doggershoek in Den Helder.

Reageer op dit artikel