nieuws

Groeitempo bouwsector over zijn top

bouwbreed Premium

den haag – De groei van de bouwsector is duidelijk over zijn top heen. Dat constateert het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) op basis van het rapport ëDe bouw in cijfers 1997-2001í, dat de werkgeversorganisatie vandaag publiceert. De vooruitzichten stemmen eveneens somber.

In de publicatie geeft het AVBB een overzicht van de stand van zaken in de bouwnijverheid in de periode 1997-2001. Hoewel de totale bouwproductie vorig jaar nog wel steeg tot 47,5 miljard euro, is de groei duidelijk afgezwakt. Nam de bouwsector tussen 1996 en 2000 nog gemiddeld met 3,5 procent per jaar toe, in 2001 viel het groeitempo van het bouwvolume terug tot zoín 2 procent. ìDe top van de berg is zo langzamerhand gepasseerdî, concludeert het AVBB. ìHet dalend aantal openstaande vacatures bevestigt de trend.î Als voornaamste oorzaak wijst de werkgeversfederatie naar de conjunctuuromslag. ìDie is de bouw niet voorbij gegaan.î

Weerslag

Ook in 2002 en 2003 zal de verslechterde economie zijn weerslag hebben op de bouwproductie. Het groeitempo zal verder afzwakken. De kantorenmarkt is inmiddels ingestort en de woningbouwproductie blijft al tijden ver achter bij de doelstellingen. Uit recente cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) blijkt ook dat de omvang van de orderportefeuille in de bouw verder is gedaald. Vergeleken met een jaar geleden oordelen bouwbedrijven een stuk negatiever over de voortgang van de werkzaamheden. Met name de gww-sector, waar inmiddels eenderde van de bedrijven een teruggang in de bedrijvigheid meldt. Volgens het AVBB leidt dat tot een groei van het bouwvolume van nog maar 1 procent in 2002, ruim 1 procent meer dan de gemiddelde economische groei in Nederland. ìDe teruggang treft de bouw minder hard doordat wij naijlenî, verklaart AVBB-woordvoerder P. Wouters. Hij verwacht voor volgend een groeipercentage van 1,25 procent. Dat is net onder het gemiddelde. ìMaar dan is nog geen rekening gehouden met de parlementaire enquÍteî, zegt Wouters. ìIk sluit niet uit dat de enquÍte leidt tot uitstel in met name de gww-sector. Het effect is echter moeilijk te meten.î

Failliet

Dat de vette jaren voorbij zijn, blijkt volgens het AVBB ook uit het toenemend aantal ondernemingen in de bouw dat failliet gaat. In 2001 waren dat 645, ongeveer 20 procent meer dan het jaar ervoor. De verwachting is bovendien dat er dit jaar weer meer bouwers over de kop zullen gaan. Positieve ontwikkeling is dat de winstgevendheid van de bedrijven de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De winstmarges stegen naar gemiddeld 4 procent. Het aantal bouwbedrijven steeg in 2001 met zesduizend naar ruim 69.000, vooral als gevolg van de explosieve groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp). Meer dan de helft van alle ondernemingen in de bouw, betreft inmiddels bedrijven zonder personeel.

Reageer op dit artikel