nieuws

Groei aantal zzp’ers neemt drastisch af

bouwbreed Premium

zoetermeer – De groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel in de bouw neemt fors af. In 2000 kwam er nog 9,5 procent bij, in 2003 zakt dit naar 2,25 procent. Dit verwacht het onderzoeksinstituut voor het midden- en kleinbedrijf EIM.

Volgens het onderzoeksinstituut wordt de groeivertraging in de economie zo langzamerhand ook in de bouw zichtbaar. Vooral de utiliteitsbouw heeft daarmee te maken. Dat is overigens niet de reden dat er minder zzp’ers bijkomen. Dat heeft volgens het EIM veel meer te maken met het natuurlijke evenwicht dat er op een gegeven moment domweg moet ontstaan tussen aantal zzp’ers en werknemers in de bouw. De exceptioneel hoge groei van het aantal zzp’ers de laatste jaren is duidelijk ten koste gegaan van de werkgelegenheid van werknemers. Op zich vindt het EIM dat ook niet verwonderlijk omdat de meeste zzp’ers oud-werknemers zijn. Dit houdt ook meteen in dat de omzet van het kleinbedrijf nauwelijks groter wordt en het relatieve aandeel in de totale bouwomzet in ieder geval afneemt. De nieuwe instroom bedrijven inclusief zzp’ers richt zich voor een groot deel op het burgerwerk. Ook worden de kleine bedrijven vaak ingehuurd door de grotere jongens. Daarnaast ziet het EIM een trend in het middenbedrijf waar sprake is van schaalvergroting. Die is zodanig dat het middenbedrijf doorgroeit tot het grootbedrijf waardoor het aandeel in de totale bouwomzet bij het grootbedrijf toeneemt en die in het middenbedrijf afneemt.

Dip

De huidige economische situatie geeft vooral in de utiliteitsbouw een daling van de omzet. De woningbouw is al eerder door een dip getroffen. Net als het Centraal Planbureau verwacht het EIM dat in 2003 de woningbouw enig herstel te zien zal geven. Voor het midden- en kleinbedrijf in de b&u-sector betekent dit dat in 2003 de omzet 1 procent zal groeien, een kwart procentpuntje meer dan in 2002. In de grond-, weg- en waterbouw voorziet het onderzoeksinstituut eveneens een licht oplopende groei van 3,25 naar 4 procent in 2003. In de afwerksector en de installaties kan het mkb rekenen op een stabiele omzetgroei. Dit komt deels door meer investeringen in onderhoud en verbetering, deels, en dan met name in de installatiesector, als gevolg van een hang naar meer luxe. Het mkb in de bouw doet het overigens beter dan het totale mkb. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het aandeel bedrijven met een groeiende omzet in 2001 in de bouw hoger is dan in alle andere sectoren.

Reageer op dit artikel