nieuws

Floriade­terrein biedt veel groen en vertier

bouwbreed

haarlemmermeer ­ Het Floriade­terrein moet zich ontpoppen tot een park dat voor het grootste deel openbaar toegankelijk is. Verantwoordelijk wethouder Milo Schoenmaker schetst een beeld van het groene gebied dat een aantal aantrekkelijke recreatieve elementen zal herbergen. “Het park is te mooi voor alleen een zondagmiddagbezoek.”

Ondanks dat de financiële eindbalans (een exploitatieverlies van 8 miljoen euro) naar de negatieve kant is doorgeslagen, overheerst bij Milo Schoenmaker, wethouder Ruimtelijke Ordening, toch een gevoel van tevredenheid. “Door de Floriade ligt er nu een prachtig park. Daarnaast hebben we grote infrastructurele winst geboekt. De Zuidtangent (de snelle busverbinding van Schiphol naar Haarlem) en de N205 zouden anders nooit in dit tempo zijn aangelegd. We hebben weliswaar alles op haren en snaren moeten zetten, maar ook de aansluiting van de N205 op de A9 was op tijd klaar.”

Snijpunt

Het 100 hectare grote terrein heeft al met al een flinke oppepper gekregen. Schoenmaker wijst op de grote kaart die voor hem op tafel ligt. “Het unieke van het Floriade­terrein is dat het op het snijpunt van twee groenontwikkelingen ligt: het Groene Carré om Schiphol en een 2000 hectare langwerpige strook grond die Rijk en provincie als Strategisch Groen hebben aangemerkt. Een deel van dat akkerbouwgebied heeft door de Floriade nu al een groene bestemming. Aan de westkant van de Floriade is – eveneens versneld – een 150 hectare groen gebied (De Groene Weelde) aangelegd.” Voor het terrein van de Floriade, die afgelopen zondag de deuren sloot, moest wel een nieuwe bestemming worden gevonden. De gemeente had zelf voorkeur voor een groene, recreatieve bestemming. “Het park (65 hectare) is zo mooi dat het meer gebruikt zou moeten worden dan alleen voor een zondagmiddagbezoek. Wij dachten aan een groen gebied met recreatieve elementen als hoofdmoot voor verschillende doelgroepen.”

Vrijwaringszone

Pas op de sluitingsdag onthulde de gemeente de toekomstplannen. Schoenmaker: “We hebben de nodige discussies moeten voeren met het ministerie van VROM. Lange tijd was niet duidelijk wat hier planologisch wel en niet was toegestaan. Het gebied is niet alleen een vrijwaringszone voor Schiphol, maar staat in de Vierde nota ruimtelijke ordening ook als rijksbufferzone aangemerkt, wat milieugevoelige bestemmingen verbiedt. In de nog niet vastgestelde Vijfde nota is die laatste gedachte weer losgelaten, waardoor uiteindelijk een parklandschap met beperkte bebouwing was toegestaan.” Studies wezen uit dat de uiteindelijke invulling wel wat commerciële voorzieningen moest herbergen. De gemeente schreef een openbare aanbesteding uit en vijf marktpartijen benaderden de gemeente met ideeën voor de herbestemming van het park. Een recreatieve, groene bestemming, een park dat voor het grootste deel openbaar toegankelijk moet zijn met een beperkt bebouwingspercentage en het gebruik van enkele vaste elementen, zoals het Nuon­dak, Big Spotters’ Hill en het gemeentepaviljoen golden als belangrijkste randvoorwaarden. De gemeente koos uiteindelijk voor de suggesties van twee marktpartijen: een beurs­, congres­ en evenementencentrum onder het zonnecellendak afkomstig van Libema en een zogenaamde ‘zorgboulevard’ met zorghotel op de zuidelijke parkeerplaats waarmee Dura Vermeer Vastgoed inspeelt op het in aanbouw zijnde Spaarne Ziekenhuis dat eind 2004 de deuren opent.

Aantrekkelijk

Maar het is geen financiële keuze geweest, verduidelijkt de wethouder. “Dit zijn flexibele en vernieuwende invullingen. Als gemeente hadden we al geanticipeerd op een toekomstige permanente bestemming. We hebben destijds bijvoorbeeld een half miljoen euro extra in een stevigere constructie van het zonnecellendak gestoken. Dat het daardoor verschillende functies kan herbergen voor verschillende doelgroepen, maakt het ook aantrekkelijk voor marktpartijen.” De twee marktpartijen zullen hun ideeën nader uitwerken. De komende maanden moeten deze inspanningen resulteren in een masterplan dat naar verwachting februari 2003 gereed komt. Daarbij zullen ze intensief moeten samenwerken, want “beide elementen moeten elkaar versterken”. De planning is dat begin 2003 begonnen kan worden met de parkinrichting van de voor Big Spotters’ Hill gelegen eilanden dat een vrij toegankelijk recreatiegebied wordt. De zorgboulevard moet eind 2004 een feit zijn.

Kwaliteitsslag

Ondanks dat de gemeente met deze Floriade een kwaliteitsslag heeft gemaakt, is de doorstart slechts een van de vele gemeentelijke projecten. “We beginnen binnenkort bij Zwaansbroek met de eerste fase van de aan te leggen groenzone. Daarnaast werken we nog aan grootschalige woningbouwprojecten in Hoofddorp en Nieuw­Vennep, tezamen goed voor zo’n 13.000 woningen, en staat ook de verlegging van de A9 aan de zuidkant van Badhoevedorp en in de regio de N201 op de agenda.”

Oppepper

Of hij nog adviezen heeft voor gemeentes/regio’s die de volgende Floriade in huis willen halen? “Begin alleen als je een gebied hebt, wat een oppepper nodig heeft. En focus je niet te veel op het financiële aspect. We hebben als initiator en met ons paviljoen een mooi visitekaartje afgegeven. De naamsbekendheid van de Haarlemmermeer steeg van 19 procent naar 60 procent. De structurele winsten van de Floriade, zoals deze naamsbekendheid, de versnelde infrastructuur, economische spin off en natuurlijk een mooi groengebied wegen zwaarder dan het eenmalige verlies.”

Reageer op dit artikel