nieuws

Feestjes taboe voor waterstaatsmensen

bouwbreed Premium

den haag – Rijkswaterstaat verbiedt ambtenaren met onmiddellijke ingang naar feestjes bij opleveringen te gaan. De tienduizend ambtenaren van de dienst mogen alleen nog invitaties van bouwers accepteren voor bijeenkomsten met een inhoudelijk karakter. Het ministerie werkt aan een meer afstandelijke rol ten opzichte van de aannemerij.

Recepties of andere netwerkbijeenkomsten zijn tot verboden terrein verklaard. Ook uitnodigingen voor een avondje theater of een sportevenement moeten worden afgeslagen. Afgelopen week hebben alle hoofdinspecteurs van Rijkswaterstaat een interne notitie van het ministerie ontvangen: “In een fase waarin aan beide zijden wordt gewerkt aan een basis om het geschonden vertrouwen te herstellen, wordt vanuit RWS niet deelgenomen aan feestelijke bijeenkomsten.” Het nieuwe beleid ten aanzien van ‘feestjes’ loopt vooruit op een nieuw te maken gedragscode. Op het ministerie wordt het integriteitsbeleid, naar aanleiding van beschuldigingen van omkoping, tegen het licht gehouden. Bouwers worden opgeroepen dit soort recepties niet meer te organiseren. Zo komt een abrupt einde aan de zeer gebruikelijke feestjes bij opleveringen. Nu vertegenwoordigers van de opdrachtgever niet meer mogen komen, valt er weinig meer te vieren. Tot afgelopen week bezochten ambtenaren, die bij een project waren betrokken, wel steevast dit soort bijeenkomsten.

Koers

“De koers was altijd dat je daar niet in je eentje naartoe ging, en dat goed besprak met je baas. Nu blijven we helemaal weg. Daarmee willen we duidelijk maken dat de dingen anders moeten”, licht R. Adams, hoofd bureau Directeur Generaal toe in Profiel, een blad voor medewerkers van het ministerie. Rijkswaterstaat zal nog wel seminars en congressen bezoeken. Bijeenkomsten met een ‘inhoudelijk karakter’ zijn niet taboe verklaard. Ambtenaren dienen op dat soort bijeenkomsten wel een andere rol te spelen.

Collega’s

“Op deze bijeenkomsten zullen wij nadrukkelijk het initiatief nemen om, op basis van de conclusies van de parlementaire enqu’tecommissie, opnieuw vorm en inhoud te geven aan de relaties tussen de publieke opdrachtgever en het bedrijfsleven”, aldus de brief van de hoofddirectie. De aanscherping van het beleid geldt overigens alleen voor ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Bij de collega’s van VROM wordt schouderophalend gereageerd. Medewerkers van de Rijksgebouwendienst wordt geen strobreed in de weg gelegd om de even gebruikelijke recepties bij oplevering van gebouwen te bezoeken.

Reageer op dit artikel