nieuws

ëZandwinning over grens houdt productie op peilí

bouwbreed Premium

itterbeck – De lopende band voert zand tientallen meters omhoog naar het overstortpunt. Daar rollen de korrels op een gigantische, langzaam hoger wordende beige berg. ìIn de vakantiemaanden is het verbruik niet groot en bouwen we een voorraad opî, zegt M. Smals, algemeen directeur van Smals Bouwgrondstoffen. ìDe komende maanden slinkt die berg weer.î

Smals, leverancier van zand en grind voor onder meer betonproductie, breidde zijn bedrijf onlangs uit met een zandwinlocatie in het Duitse Itterbeck. Zandwinning over de landsgrenzen is een noodzakelijke stap voor Smals omdat de Nederlandse overheid steeds meer beperkingen oplegt aan de exploitatie van zandwinlocaties. ìIn Duitsland is meer ruimte voor ontgronding en de mentaliteit is er anders. Procedures gaan er snellerî, zegt hij, terwijl hij langs de transportband naar boven loopt. Bij een platform hoog boven de beige berg houdt hij stil. ìHier hebben we voldoende ruimte om uit te breiden. Mijn bedrijf is grondstofleverancier pur sang en daarom was deze aankoop een noodzakelijke stap.î Hij wijst naar een paar boerderijen die op de grond aan het zicht zijn onttrokken door de zandheuvel. ìWe kopen grond van boeren en helpen ze als ze hun bedrijf elders willen voortzetten.î Smals Bouwgrondstoffen bestaat sinds 1885. De huidige directeur is de vierde generatie in het familiebedrijf, dat uitgroeide van een eenmanszaakje tot een groep van tien ondernemingen waar 180 mensen werken. Jaarlijks zet de bedrijvengroep zoín 45 miljoen euro om. Kernactiviteit is de winning en productie van bouwgrondstoffen, aangevuld met verwante werkzaamheden zoals hydraulisch grondverzet en de levering van door het bedrijf zelf ontwikkelde vloermortel in doseersiloís. Deze zijn gekoppeld aan een aangepaste vloermortelpomp, waarmee specie van constant dezelfde samenstelling op de bouwplaats wordt geproduceerd. Een andere activiteit van de Smals Groep is Oolderhuuske Recreatie BV. Deze exploiteert een recreatiegebied bij de Maasplassen te Roermond. Het vakantiepark werd ingericht nadat de grindwinning ter plaatse was beÎindigd. ìAls een gebied niet langer geschikt is voor zandwinning, is het landschap veranderd. We werken er dan actief aan mee om een andere bestemming voor zoín plek te vinden. Dat is een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid waarvoor we niet uit de weg gaan.î Niettemin blijft zandwinning de voornaamste activiteit van Smals. Naast Itterbeck heeft zijn bedrijf nog drie plaatsen waar het zand produceert, namelijk in de Kraayenbergse Plassen (in Cuijk), in Helmond en in midden Limburg. Het bedrijf beschikt over installaties die de grondstof op korrelgrootte sorteren. ìDie verschillende soorten korrels worden vervolgens gemengd zoals de klant dat wil. Afhankelijk dus van het soort beton dat hij gebruikt. Wij stellen het zandmengsel samen dat voor hem het beste geschikt isî, zegt Smals, zijn blik gericht op de toevoerpijpen en trechters die beneden hem op rij liggen. ìWe hebben hier nog niet alle materieel opgebouwdî, legt hij uit. ìDat gebeurt de komende weken. Daarna kunnen we van hieruit een deel van Nederland en Duitsland beleveren. Deze lokatie is uitermate geschikt om de productie van grondstoffen voor de bouw in stand te houden en uit te breiden. Want al naar gelang de vraag, kunnen we de zandwinning hier desnoods 24 uur per dag door laten gaan. En er ligt zand genoeg om decennia mee voort te kunnen.î ëHier ligt genoeg om decennia mee voort te kunnení

Reageer op dit artikel