nieuws

Extra geld nodig voor vervanging verouderde riolen

bouwbreed Premium

ede – Nederlandse gemeenten moeten jaarlijks 170 miljoen euro extra uittrekken voor de vervanging van verouderde rioleringstelsels. Om die kosten te dragen, moeten de rioolrechten omhoog.

Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Rioned. De stichting is een kenniscentrum voor riolering en water in de stad waarin gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk en betrokken bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. Volgens Rioned hebben veel gemeenten een forse achterstand bij de vervanging van hun sterk verouderde riolen. ìVeel rioolstelsels zijn vlak na de oorlog gebouwd en raken aan het eind van hun levensduurî, staat in het rapport. ìHet tempo van de vervanging is echter laag. Oorzaken hiervoor zijn te lage budgetten, complexe procedures en gebrek aan gekwalificeerd personeel.î Naast de 170 miljoen euro die jaarlijks nodig is voor de modernisering van het riool, moeten de gemeenten volgens Rioned de komende jaren nog eens een onbekend bedrag uittrekken voor maatregelen om wateroverlast door hevige regenbuien tegen te gaan. Hoe groot de noodzaak voor die maatregelen is, bleek afgelopen zomer toen verscheidene gemeenten grotendeels blank kwamen te staan door hoosbuien. ìDe 170 miljoen per jaar is alleen voor de vervanging van verouderde stelsels bestemdî, aldus Rioned-directeur H. Gastkemper. ìDe bijkomende kosten voor de bestrijding van wateroverlast zijn, onder meer door onzekerheid over de mate van klimaatverandering, moeilijk in te schatten. Maar uit modelberekeningen blijkt dat er in elk geval extra overstorten nodig zijn voor de afvoer van overtollig water.î (anp)

Reageer op dit artikel