nieuws

Energiebesparing corporatiewoningen

bouwbreed Premium

Energiebesparing corporatiewoningen

utrecht – Novem heeft drie brochures uitgebracht in de reeks ëEnergiebesparing in corporatiewoningení. De brochures schetsen de problemen die corporaties tegen kunnen komen bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Bovendien geven ze de mogelijkheden aan de toepassing van maatregelen te versnellen om daarmee makkelijker te voldoen aan de doelstelling van het Nationaal Akkoord Wonen. Het betreft de brochures ëTechnische keuzewijzer, publicatiecode 1KO-02.01í met een overzicht van mogelijke maatregelen en afwegingen, ëBarriËres geslecht, publicatiecode 1KO-02.02í over het wegnemen van blokkades en ëWoonlasten centraal, publicatiecode 1KO-02.03í, waarin het anders benaderen van de financiering van de maatregelen wordt besproken. In totaal zijn ongeveer 2,5 miljoen huurwoningen in beheer bij circa zeshonderd sociale verhuurders. In het merendeel van deze woningen zijn nog volop mogelijkheden voor het invoeren van energiebesparende maatregelen.

Reageer op dit artikel