nieuws

Eerste trein Betuwelijn pas eind 2006

bouwbreed Premium

den haag – De Betuweroute loopt nog eens tien maanden extra vertraging op. De opleveringsdatum is verschoven naar december 2006. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat hoopt dat het budget voor de verguisde goederenspoorlijn niet boven de 4,715 miljard euro uit zal komen. Het is echter al zeker dat de pot onvoorzien helemaal wordt opgesoupeerd.

De 160 kilometer lange lijn van Rotterdam naar de Duitse grens heeft te kampen met een opeenstapeling van problemen en nieuwe risico’s zijn allerminst uitgesloten. In de twaalfde voortgangsrapportage blijken de tunnelinstallaties, extra beveiligingen en de bovenbouw de meest onzekere factoren. De projectorganisatie dekt zich nu al in met de opmerking dat de kosten hiervoor fors hoger kunnen uitvallen. Voor tegenvallers is een budget van 267 miljoen gereserveerd. Van dit bedrag was tot juli daadwerkelijk 75 miljoen uitgegeven. De verwachting is dat de reservepot helemaal op zal gaan. Over rentabiliteit rept niemand meer, maar het ministerie verwacht dat de 4,7 miljard voldoende moet zijn om het project af te ronden. Van dat bedrag heeft Railinfrabeheer al 3,3 miljard aanbesteed en 2,5 miljard daadwerkelijk betaald.

Bijgesteld

De opleveringsdatum schuift echter steeds verder naar achteren. In 2000 hoopte oud-minister Netelenbos dat de eerste treinen in 2005 zouden rijden. Begin dit jaar werden de prognoses al bijgesteld naar maart 2006 en nog geen jaar later is de oplevering weer met tien maanden vertraagd. De nieuwe vertraging wijt Verkeer en Waterstaat aan de complexiteit van het ontwikkelprogramma BB21, de aangepaste contractering van de bovenbouw en de veiligheidsdiscussie. Opvallend is dat Rijkswaterstaat de aanbesteding van de bovenbouw in onderdelen knipt. De gedachte van ÈÈn design-en-constructcontract is geheel verlaten bij gebrek aan belangstelling van private partijen. De discussie over mogelijke bouwfraude is een andere factor die daarbij een rol heeft gespeeld, erkent woordvoerder De Keulenaar van het ministerie.

Aangepast

In de rapportage wordt met geen woord gerept over aangescherpte procedures, maar die blijken in de praktijk wel degelijk een rol te spelen. Geluidsschermen, spoorwerk, beveiliging en energievoorzieningen komen nu als afzonderlijke traditionele bouwstenencontracten op de markt. Er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. De Havenspoorlijn – de eerste 35 kilometer – is al voor 70 procent voltooid. Ook de aardebaan langs de A15 is al voor 80 procent voltooid. De Botlekspoortunnel, de Sophiaspoortunnel en de overkapping in Barendrecht zijn al vergevorderd. Daarentegen lopen de kunstwerken over het Amsterdam-Rijnkanaal en bij Valburg zoveel vertraging op dat de logistiek van de bovenbouw voor deze projecten wordt aangepast.

Reageer op dit artikel