nieuws

Doorbraak in ict­taal gebouwbeheersysteem

bouwbreed Premium

berlijn ­ Deze maand is in Nederland een begin gemaakt met een BACnet­installatie op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Naar verwachting zal hier binnen een half jaar communicatie over het bestaande Ethernet met het BACnet­protocol plaats hebben. Volgens P. van Houwelingen, directeur van Kieback & Peter Nederland BV volgt Nederland hiermee de Verenigde Staten en Duitsland.

Van Houwelingen verklaart: “BACnet is een eenduidig communicatieprotocol waar alle leveranciers van meet­ en regeltechnische apparatuur nu pragmatisch mee uit de voeten kunnen.” De afkorting staat voor ‘Building Automation and Control Networks’. De gebouwbeheercomputer van Kieback & Peter communiceert over de bestaande infrastructuur van de Enschedese UT met een DDC3500­onderstation van Kieback & Peter, alsmede met een Uniview­systeem van het fabrikaat Unica. “Bacnet is een helder ‘plug en play’­systeem. En vergelijkbaar met de wijze waarop Windows langzamerhand binnen de ict terrein won. Het is niet verplicht, maar heeft verreweg gewoon de grootste gebruikersgroep,” aldus Van Houwelingen. Het systeem is bij uitstek ontwikkeld om facilitymanagers en gebouweigenaren niet meer afhankelijk te laten zijn van een fabrikant. Het is geen soft­ of hardware, maar het bestaat uitsluitend uit een tekstboek. Het belangrijkste voordeel is dat alle grotere leveranciers nu wereldwijd kunnen werken. Het boek is geschreven in een nieuwe ict­taal, een soort Esperanto of Transformationele Generatieve Grammatica voor de modulaire gebouwbeheerssystemen in utiliteitsgebouwen. De taal is toepasbaar op de besturing van verwarmings­ ventilatie­, airconditioning, toegangs­, verlichtings­ zonwerings­ en brandmeldsystemen.

Standaardtaal

Na achteneenhalf jaar ontwikkeling is de ict­taal voor het eerst gepresenteerd in de Verenigde Staten. Daar wordt hij sedert begin dit jaar op grote schaal vooral toegepast binnen overheidsgebouwen. Via deze standaardtaal communiceren de verschillende DDC­onderstations met elkaar. Van Houwelingen licht toe: “Tot voor kort lukte de communicatie tussen deze verschillende systemen natuurlijk ook wel. Alleen maakten de fabrikanten dan gebruik van een gateway. Met veel vertaalproblemen en vertragingen als gevolg. We moeten nu eens af van ‘eens gekozen is altijd gekozen’. Dit betekent zonder interfaces en dus zonder onwenselijke vertragingen of storingen. Allemaal veel te omslachtig. Dat hoeft nu niet meer.” Van Houwelingen ziet BACnet als de enige oplossing voor het hakkelende communicatieproces binnen de Nederlandse technische installatiesector. Kostenreductie vormde het uitgangspunt voor de aanzet tot ontwikkeling van de taal. “Eenduidigheid in de besturing is nog niet eerder in Nederland gepresenteerd. Kortom: alle installatietechnische partijen hebben hier baat bij. BACnet is een uitgekristalliseerde standaardtaal. Technici van verschillende installatietechnische systemen kunnen elkaar nu verstaan.”

Rijksdag

In Duitsland geldt onder de naam BACnet al een eenduidig afsprakenstelsel als communicatiemiddel tussen de verschillende functies binnen een gebouwbeheersysteem. Zo functioneert het systeem sinds kort in de Berlijnse Rijksdag. Het gebouwbeheersysteem regelt de gecompliceerde toegangs­ en brandbeveiliging, verwarming, ventilatie en verlichting. De Rijksdag beslaat een complex van verscheidene gebouwen die voor wat betreft de installatietechniek alle door middel van een thermisch en elektrisch verbindingssysteem aan elkaar zijn gekoppeld. Daardoor wordt een optimale benutting verkregen van de energiehuishouding. Van Houwelingen legt uit: “De uitwisseling van datagegevens van het gebouwbeheersysteem werkt bij de Rijksdag via een profibussysteem. Die gegevens lopen via alle gebouwen volgens een BACnet protocol, gecombineerd met een TVP (Technikverbound Parlamentbauten) systeem.” De Duitse resultaten die via monitoring in beeld zijn gebracht zijn tot dusver bevredigend. In alle kamers van het Rijksdaggebouw kan overigens het klimaat ‘à la carte’ worden geregeld. Het zijn de grotere elektrotechnische bedrijven als Honeywell, ABB, Siemens, Trane, Carrier en Delta die via de centrale computer door BACnet op elkaar aansluiten met hun specifieke eigen apparatuur. Van Houwelingen: “Hiermee behoort het tijdperk van verschillende merken computers, gekoppeld aan de regeltechnische besturingssystemen in een meldkamer definitief tot het verleden De vraag is of hiermee de standaard door de grotere bedrijven is bedacht. Het lijkt erop dat het idee enkel voor de uitwerking is neergelegd bij Kieback & Peter. Van Houwelingen verklaart: “Nee, dit is een misverstand. BACnet is van meet af aan bedacht door de American Society of Heating, Refrigerating and Air­Condition Engineers (ASHRAE) , zeg maar de Amerikaanse tegenhanger van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen (TVVL), en voorgelegd aan alle grote spelers op het gebied van meet­ en regeltechniek. Deze leveranciers, waaronder Kieback & Peter, hebben de intentie uitgesproken nieuwe ontwikkelingen te baseren op dit internationaal geaccepteerde protocol.”

Optimistisch

Van Houwelingen: “De internationale commissie van de ASHRAE toont zich optimistisch over de ontwikkelingen en wil het wereldwijd promoten. Waar we uiteindelijk naar toe willen is dat BACnet de internationale standaard wordt.” ‘BACnet moet internationale standaard worden’

Reageer op dit artikel