nieuws

Conflicten bedreigen tunnelbudget

bouwbreed Premium

den haag – Het budget voor de Westerscheldetunnel staat onder druk door de onzekere uitkomst van drie conflicten tussen aannemerscombinatie KMW en het Rijk. Buiten de 50 miljoen euro die hiermee is gemoeid, kampt het project voor de vaste oeververbinding naar Zeeuws-Vlaanderen al met een tekort van 15 miljoen op de begroting van 821 miljoen.

De bouw van de tunnel verloopt voorspoedig en verkeert in de afrondingsfase, blijkt uit de twaalfde voortgangsrapportage. De opleveringsdatum is definitief met acht maanden vervroegd van november naar 14 maart volgend jaar. Dan zullen de eerste auto’s door de toltunnel van Ellewoutsdijk naar Terneuzen kunnen rijden. Het boren van de twee buizen met een lengte van elk 6600 meter is begin dit jaar afgerond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afbouw van de tunnels. Problemen met het aanbrengen van de hittewerende bekleding met behulp van spuitrobots zijn inmiddels overwonnen. Bij oplevering hebben BAM NBM, Heijmans, Voormolen, Franki en Wayss & Freytag maar liefst 53.000 segmenten verwerkt. Daarnaast werkt de aannemerscombinatie hard aan de toe- en afritten en het ziet ernaar uit dat een groot deel van deze werkzaamheden in november van dit jaar al af is. De aannemerscombinatie gaat de tunnel de komende tien jaar ook onderhouden en de onderhandeling over dit contract loopt nog.

Verraderlijk

Toch loopt ook dit grote project uit de begroting. Uit de rapportage blijkt dat een tekort dreigt van minimaal 15 miljoen euro. De pot onvoorzien is inmiddels leeg en versobering van de tunnel is, gezien de fase waarin het werk verkeert, onmogelijk. Dat betekent dat het Rijk – voor 95 procent aandeelhouder – voor deze kosten opdraait. In de rapportage wordt geen eenduidige oorzaak aangegeven voor deze budgetoverschrijding. Wel zijn verwijzingen te vinden naar extra kosten voor grondverwerving, veiligheidsmaatregelen en materiaalkosten. Veel verraderlijker voor het budget zijn drie geschillen tussen de bouwer en de opdrachtgever over de interpretatie van het design-and-buildcontract. Daarmee is nog eens een bedrag van zo’n 50 miljoen gemoeid. De onderhandelingen over de conflicten verloopt moeizaam of is gestaakt en het ziet ernaar uit dat de Raad van Arbitrage uitkomst moet brengen in alledrie zaken.

Claim

Allereerst heeft KMW een claim van 30 miljoen euro ingediend voor beschadigingen aan de boormachines. Tot twee keer toe kreeg de aannemer te maken met vervormingen tijdens het boren van de ruim 13 kilometer onder de Westerschelde. KMW beschouwt de kosten als onvoorzien en vindt dat de opdrachtgever moet meebetalen aan deze schadepost. Het tweede geschil betreft verschil van inzicht over loon- en prijsstijgingen. Materiaalkosten en salarissen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan de CBS-index die in het contract maatgevend is verklaard. Het Rijk heeft de rekening met de extra kosten van de bouwer voorlopig naast zich neergelegd en is niet van plan te betalen. Acht miljoen euro voor duikwerkzaamheden zijn de inzet van een derde twistpunt. De bouwer vindt dat de opdrachtgever de kosten moet betalen, omdat ze veel hoger zijn uitgevallen. De ‘innovatieve aard’ van de werkzaamheden en extra eisen van de Arbeidsinspectie hebben de kosten omhoog gestuwd. De NV Westerscheldetunnel beraadt zich op deze claim.

Reageer op dit artikel