nieuws

Cao op maat slaat aan in de bouw

bouwbreed Premium

den haag – Het personeel van bouwbedrijven ziet wel wat in arbeidsvoorwaarden op maat. Volgens een enquÍte, gehouden door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), geeft bijna de helft van de ondervraagde mensen de voorkeur aan een bedrijf waar flexibel met de cao wordt omgegaan.

Flexibele werktijden zijn vooral bij het uitvoerend, technisch, en administratief (uta) personeel populair. Een meerderheid van de ondervraagden die onder deze cao vallen, wil graag vier dagen van tien uur werken in plaats van de gebruikelijke vijf dagen van acht uur. Op de bouwplaats is minder enthousiasme voor zoín weekindeling. Maar interesse voor experimenteren met de werktijden is er wel onder de bouwvakkers.

IdeeÎn

Op het enquÍteformulier, dat werd uitgedeeld naar aanleiding van een proef met flexibele arbeidsvoorwaarden, werden ook nieuwe ideeÎn geopperd. Opvallend populair waren de collectieve brand- en autoverzekering, de ov-jaarkaart en het pc-privÈproject dat vooral bij de uta-mensen in de smaak viel. Woordvoerder A. Pols van FNV Bouw krijgt een ìonbehaaglijk gevoelî bij de wens van uta-personeel om tien uur op ÈÈn dag te werken. ìWie bereid is om zoín lange dag te maken, moet gebukt gaan onder een hoge werkdruk,î redeneert de vakbondsvrouw. Pols benadrukt hierbij dat FNV Bouw flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden toejuicht. T. Hokken, secretaris arbeidsverhoudingen van het AVBB, is enthousiast over de voorlopige resultaten van het proefproject. ìBegin volgend jaar moeten de bedrijven die meedoen, de flexibele arbeidsvoorwaarden ook echt aanbieden. Eind 2003 ronden we het project af en worden er voorstellen op papier gezet. In 2004, bij de nieuwe cao- onderhandelingen, kan worden gekeken of de voorstellen kunnen worden ingepast.î

Motivatie

Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn goed voor de motivatie. Dat vindt 80 procent van de werknemers die de AVBB-enquÍte hebben ingevuld. Het personeel in de bouw wordt graag direct bij de samenstelling van de arbeidsvoorwaarden betrokken. Hoewel de meesten mensen tevreden zijn met huidige cao, leeft de verwachting sterk dat een pakket op maat de waardering voor en de betrokkenheid bij de arbeidsvoorwaarden vergroot. Voor financiering van de plannen wordt vooral naar roostervrije dagen gekeken. Andere geldbronnen die in de enquÍte worden voorgesteld, zijn het brutosalaris en de vakantiedagen. Verschillende ondernemers hebben met de SFB Groep, een uitvoeringsorgaan van sociale regelingen, gesproken over de mogelijkheid van zoín regeling. Naast de eerder genoemde voorbeelden zouden roostervrije dagen dan administratief worden omgezet in langdurig verlof of pensioen.

Reageer op dit artikel