nieuws

BPF Bouw verliest een miljard euro

bouwbreed Premium

amsterdam – De aandelenportefeuille van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid is sinds begin dit jaar ongeveer 1 miljard euro in waarde gedaald. Maar de slechte stemming op de aandelenmarkt brengt de pensioenen niet in gevaar. Volgens de bestuursvoorzitters G. Beuker en R. de Vries van het pensioenfonds is de huidige dekkingsgraad van 125 procent ruim voldoende.

Iets minder dan eenderde van het totale vermogen van ruim 15 miljard euro dat BPF Bouw beheert, zit in aandelen. Op 31 december vorig jaar vertegenwoordigde de portefeuille een waarde van 4,2 miljard euro. Tegen de huidige, bijzonder lage beurskoersen is daar nog zoín 3 miljard euro van over. ìNiet relevantî, reageren Beuker en De Vries op de waardedaling van de aandelenportefeuille. BPF Bouw hanteert een horizon van veertig jaar. In de langetermijnplanning wordt rekening gehouden met slecht weer op de aandelenbeurs. Daarnaast is op de beurs de laatste vijf jaar veel geld verdiend. ìWe leveren gewoon ÈÈn jaar winst inî, stelt Beuker, die namens de werkgeversorganisatie VG Bouw in het bestuur van BPF Bouw zit. De hoge dekkingsgraad van het fonds geeft het zelfvertrouwen van de bestuurders een extra steuntje in de rug. ìWij hebben een dekkingsgraad van wel 140 of 160 procent gehad. Nu het op de beurs slechter gaat, zijn we naar 125 procent gezakt.î, zegt De Vries. De vakbondsman vertegenwoordigt als voorzitter van FNV Bouw de werknemers binnen het pensioenfonds. De Pensioen- en Verzekeringskamer liet deze week weten dat voor driehonderd Nederlandse pensioenfondsen als gevolg van de sterke koersdalingen op de aandelenmarkt onderdekking dreigt. Bij onderdekking is het huidige vermogen van een pensioenfonds niet genoeg om over veertig jaar aan de verplichtingen te voldoen. De toezichthouder adviseert fondsbeheerders om direct in te grijpen wanneer de opgebouwde financiÎle reserve onder de 100 procent zakt.

Premies

De Vries en Beuker komen in actie wanneer de dekkingsgraad in de buurt komt van 110 procent. De heren praten dan eerst over de mogelijkheid van een premieverhoging. Wanneer daar geen draagvlak voor is, en de dekkingsgraad blijft een probleem, kan worden gekeken of er een korting mogelijk is op nieuwe nog niet afgesloten pensioenen. Mochten de lagere nieuwe pensioenen de financiÎle nood niet oplossen, dan kunnen in het uiterste geval de bestaande pensioenen opnieuw worden geÔndexeerd. De Vries: ìPensioenen stijgen dan bijvoorbeeld een jaar niet of gedeeltelijk mee met de lonen. Of we stellen de jaarlijkse verhoging een poosje uit.î De knoppen waar je aan kunt draaien, zoals Beuker de beleidsmiddelen noemt, blijven voorlopig onberoerd. ìIn december wordt er vergaderd. Dan kijken we weer eens hoe het er voor staat.î

Reageer op dit artikel