nieuws

Bouwvakkers helpen slachtoffers water

bouwbreed Premium

heerlen – Wie goed doet goed ontmoet, luidt een populair spreekwoord. Maar wie goed wil doen, stoot soms zijn neus. Dat merkte de Heerlense aannemer Willem Quaedvlieg. Hij reageerde enthousiast toen een paar van zijn bouwvakkers voorstelden om slachtoffers van de recente watersnood in Duitsland te helpen. Hij nam contact op met het gemeentebestuur van het plaatsje Wittenberg en kreeg nul op het rekest.

ìZe vonden ons aanbod erg aardig, maar voordat ze erop in gingen, moesten eerst allerlei commissies hun akkoord gevenî, verhaalt Quaedvlieg, oprichter en directeur van Gildebouw BV. ìEn dat ging enorm veel tijd kosten. Graag of niet graag, zei ik toen. Ik wil binnen een dag uitsluitsel hebben.î Het gebied rond Dresden werd twee maanden geleden zwaar getroffen. De watersnood was zo omvangrijk, dat het nog lang zal duren voordat alle schade is hersteld. Niettemin kwam er geen antwoord uit Wittenberg. Quaedvlieg benaderde daarop de gemeente Falkenau, nabij Dresden. ìDaar kwam meteen een enthousiaste reactie. We hebben onmiddelijk spijkers met koppen geslagen. De burgemeester heeft vier gezinnen aangewezen die zwaar zijn getroffen.î Onderaannemer Qauedvlieg begon twee jaar geleden een timmermansbedrijf en heeft inmiddels 24 mensen in dienst, onder wie twee Oost-Duitsers. Van hen kwam het idee om een handje te gaan helpen in het rampgebied. ìAl mijn mensen stonden erachter. Stuk voor stuk wilden ze meehelpen. Ik ben trots op die jongens. En als stukje teambuilding is de actie natuurlijk ook niet zo gek.î Quadvlieg aarzelde dan ook niet om het initiatief te steunen. Hij stelde bedrijfswagens beschikbaar, neemt de reis- en verblijfskosten voor zijn rekening en laat zijn mannen geen snipperdag inleveren. ìMaandag werken ze nog in Falkenau, maar dat is voor mij gewoon een werkdag. Ze hoeven dus geen vrije dag op te offeren. Alleen vrijdag reken ik als roostervrije dag, maar daar had niemand moeite mee.î Ondanks het enthousiasme reisde niet iedereen af naar Falkenau. ìZe konden niet allemaal mee. Mijn uitvoerders zijn onmisbaar op de bouwplaats. Als die waren gegaan, was het werk stil komen te liggen en dat kan natuurlijk niet. De bouw moet gewoon doorgaan.î Uiteindelijk maakte Qauedvlieg tien man vrij om de Falkenauers te helpen. ìDonderdag rond middernacht zijn we er met bedrijfsautoís naar toe gereden. Een tocht van ruim zes uur.î ìVoordat we vertrokken hebben we een paar uur geslapen en om zeven uur ís morgens zijn we begonnen. Tot ís avonds negen uur. Het heeft veel van hun krachten gevergd. Desondanks gaan ze dinsdag weer gewoon hier in Limburg aan de slag.î ëIk ben hartstikke trots op mijn mensení

Reageer op dit artikel