nieuws

Bouwkosten transparanter dankzij actueel bestand

bouwbreed Premium

den haag ­ De website waar de bouwsector gratis bouwkosten kan opvragen – www.bouwkosten­online.nl – trekt steeds meer bezoekers. Circa vijftienduizend personen raadplegen het bestand maandelijks en vragen dan samen zo’n honderdduizend pagina’s op. Dat is een verdubbeling vergeleken bij begin dit jaar, meldt directeur M. de Jong van Archidat Bouwkosten, het bedrijf achter de website. Deze onderneming lijkt een zinvolle combinatie van gratis gegevens en betaalde informatie voor de bouwmarkt te bieden.

De website begon twee jaar geleden in de hoogtijdagen van de internet­hype. Archidat verzamelde al een aantal jaar gestructureerd bouwkosten, en zag in het gratis beschikbaar stellen van het bestand een mogelijkheid de bekendheid van het product te vergroten. Archidat gaat te werk op een bijzondere manier. De Jong ontvouwt zijn eigengereide benadering van bouwkosten. “De meeste leveranciers van bouwkosteninformatie genereren hun gegevens op basis van nacalculatie voor het specifieke gerealiseerde project. Dat loopt altijd achter de feiten aan en geeft ook nog eens het beeld voor één keer. Zo weet je achteraf wat iets gekost heeft, maar niet wat het had mogen of moeten kosten. Onze benadering vult die behoefte in. We gaan naar de bron, de fabrikant of leverancier van bouwproducten. Bij hen zit de kennis over marktprijzen en verwerking van het materiaal. Die gegevens leggen wij vast in ons bestand, zonder merken van het product te noemen. We bieden wel een overzicht van aanbieders en een link naar de website van hen, maar alleen landelijk gemiddelde prijzen van de opgenomen producten.”

Koppeling

De acht medewerkers van Archidat Bouwkosten benaderden in de afgelopen jaren honderden fabrikanten en splitsten de materialen per bouwdeel uit, opgebouwd volgens de NL/SfB classificatie. Zo zijn bouwkostenbestanden ontstaan voor de woning­ & utiliteitsbouw, verbouw, onderhoud & renovatie en ook voor de civiele techniek. Die bestanden staan allemaal op de website, maar kunnen tegen betaling eenvoudig worden gebruikt in combinatie met diverse calculatiepakketten van KPD, de Grontmij en Bakker & Spees. Met andere softwarehuizen zijn gesprekken gaande over het maken van een koppeling. Daarnaast geeft Archidat een eigen cd­rom uit met de gegevens om ze te gebruiken in een bijgeleverd calculatieprogramma ArchiCalc, dat volgens de makers gebruiksvriendelijk is. De bestanden maken zowel gebruik van de STABU­codering als de NL/SfB classificatie. Daardoor is een koppeling mogelijk tussen bestek, begroting en CAD­tekening. Tenslotte gaf De Jong begin dit jaar het boek Bouwkosten Eurowijzer aan zijn relaties: het complete bestand voor deze sector met prijzen in gulden en euro voor meer dan vijfduizend bouwdelen. Dit bleek onverwacht zo’n succes, dat Archidat het zakboek nu verkoopt. Binnenkort verschijnen nog vier titels, voor de utiliteitsbouw, woningbouw, onderhoud & renovatie en verbouw. Afnemers van deze uiteenlopende verschijningsvormen van hetzelfde bestand zijn onder meer opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en verzekeraars.

Snelle raadpleging

Het online bestand is bedoeld voor snelle raadpleging en referentie: als een opdrachtgever wil weten of een bepaalde prijsopgaaf enigszins spoort met de landelijk gemiddelde. Natuurlijk kunnen er in werkelijkheid regionale verschillen in prijzen optreden, erkent De Jong: “Een prijs is ook afhankelijk van de enkelvoudige of seriematige verwerking. Toch weet ik dat er gebruikers zijn die onze online prijzen gebruiken om in een spreadsheet hun eigen calculaties te maken. Dat is omslachtig, maar ze zullen pas overgaan tot aanschaf van één van onze producten als ze er meerwaarde in zien. Die ontstaat al snel als je de site vaak gebruikt om prijsinformatie op te vragen.” In totaal zijn nu dertigduizend artikelen, twaalfduizend bouwdelen en zeshonderd producenten beschikbaar in het bestand. De Jong: “Dat is ongeveer 90 procent van de toegepaste producten in de bouw, die laatste 10 procent wil nog niet met ons meewerken. Zij kiezen daarvoor vanuit concurrentieoverwegingen, en zijn bang voor prijsvergelijking. We kunnen meestal snel duidelijk maken dat daarvan geen sprake bij ons is. Want als je in de ontwerpfase niet genoemd wordt omdat je onvindbaar bent, of als er een te hoge prijs bij staat, lig je er al snel uit. De meeste leveranciers willen daarom wel meewerken; zij zien het nut van duidelijkheid in de markt. Voor de afnemer maken wij die samen met de leverancier transparanter, zowel wat prijs als wat product betreft. Het kiezen wordt daarmee eenvoudiger. De gemiddelde prijs geeft aan dat je bijvoorbeeld een baksteen redelijkerwijs tegen dat bedrag kunt verwerken.” De Jong vermoedt dat het eerdergenoemde succes van zijn activiteiten deels is te danken aan de bouwfraude­enquête: “Opdrachtgevers willen beter weten wat een bouwwerk kost, en kunnen niet meer volstaan met drie offerteaanvragen. Onze onafhankelijke informatie helpt daarbij. Overigens hebben we in augustus ook de prestaties van de website verbeterd waardoor hij sneller werkt dan voor die tijd. Dat verklaart waarschijnlijk ook de toename van het aantal bezoekers,” concludeert hij.

Reageer op dit artikel