nieuws

BNA werkt aan geschillenregeling voor particuliere opdrachtgever

bouwbreed

amsterdam – De Bond van Nederlandse Architecten werkt aan een regeling voor consumenten. Volgens een juridisch medewerker hoopt de BNA de nieuwe regeling in de eerste helft van 2003 naast de al bestaande voorwaarden, waarbinnen vooral geschillen tussen architecten en bouwers worden opgelost, te introduceren.

Geschillen tussen architecten en hun opdrachtgevers worden op het moment beslecht op basis van de Standaardvoorwaarden Rechtsverhoudingen opdrachtgever architect, of kortweg SR. Op basis van deze voorwaarden kan de opdrachtgever of de architect een meningsverschil voorleggen aan het Arbitrage Instituut Bouwkunst dat een bindende uitspraak doet. De regeling die volgend jaar naast dit SR wordt geÔntroduceerd is toegankelijker en meer op de wensen van de consument toegesneden. Architecten werken meestal voor bouwondernemingen, projectontwikkelaars of de overheid. Daarom is nooit eerder over een regeling voor consumenten nagedacht. Maar onder invloed van een veranderende markt en een overheid die particuliere opdrachtgevers aanmoedigt om zelf de touwtjes in handen te nemen, hebben architecten steeds vaker een privÈ-persoon als opdrachtgever.

Belangen

Volgens het rapport ëKerngegevens 2001í is met meningsverschillen die aan het Arbitrage Instituut Bouwkunst worden voorgelegd is steeds meer geld gemoeid. Het aantal zaken waarbij het om meer dan 45.000 euro gaat, is bij de geschillenbeslechter voor architecten in 2001 in vergelijking met een jaar eerder met 60 procent gestegen naar zestien. De hoogte van de schadeclaims die architecten bij de geschillen eisen, maakt een vergelijkbare sprong. Het aantal claims tussen de 120.000 en 340.000 euro verdubbelde vorig jaar van drie naar zes zaken. Het eerste jaar van het millennium had daarbij de primeur van de eerste zaak die boven de 340.000 euro uitkwam. Voorzitter A. Evers van het Arbitrage Instituut Bouwkunst kan de stijging moeilijk verklaren. ìMisschien komt het doordat vroeger conflicten niet zo snel bij arbiters terecht kwamenî, merkt zij op. Het totaal aantal afgehandelde zaken steeg volgens het rapport van het Arbitrage Instituut Bouwkunst, met meer dan 15 procent naar 78. Hierbij valt op dat de meest zaken door architecten aan het instituut zijn voorgelegd. Zij tekenden vorig jaar voor bijna 70 procent van de in het totaal 51 behandelde zaken. Precies eenderde van de afgehandelde zaken werd binnen negen maanden afgerond. Bijna de helft van de zaken duurde langer dan een jaar. Volgens een recent verschenen rapport van Companen overschrijdt het instituut daarmee de door consumenten gewenste uiterlijke termijn van zoín vier maanden.

Reageer op dit artikel