nieuws

Bezwaren nopen gemeenteraad tot nieuw besluit over bouw gemaal

bouwbreed

winsum De gemeenteraad van het Groningse Winsum moet op 29 oktober wederom een besluit nemen over de nieuwbouw van het veelbesproken sluisgemaal bij Schaphalsterzijl.

Het nieuwe besluit is nodig omdat de Raad van State het bestaande en door het waterschap Noorderzijlvest gesteunde bouwplan voor een bovengronds gemaal na aanhoudende bezwaren van de Stichting Behoud Schaphalsterzijl in augustus van dit jaar definitief van tafel veegde. Winsum en het waterschap, die vanwege dreigende problemen met de waterhuishouding haast hebben met de realisatie, hebben globaal gesproken de keuze uit twee opties: bovengronds of ondergronds bemalen. Directe consequentie van de uitspraak van de Raad van State is dat in het nieuw te formuleren bouwplan meer rekening moet worden gehouden met het zicht op de karakteristieke sluizen. De omwonenden willen dat zich graag behouden. Volgens de door de gemeente Winsum ingehuurde externe gemalenexpert S. Schoonbergen zijn de ontwerpen van de gemeente echter verre van optimaal. Schoonbergen zegt dat die ontwerpen zonder uitzondering te veel geld kosten, horizonvervuiling geven en inleveren op de kwaliteit. Bovendien bestaat er een reÎel risico op nieuwe bezwaarprocedures van de kant van de Stichting Behoud Schaphalsterzijl. De gemeente en het waterschap werken al sinds 1994 aan bouwplannen voor een nieuw gemaal en worden daarbij al vanaf het begin gedwarsboomd door genoemde stichting. Mede daarom pleit Schoonbergen voor een ondergrondse bemaling op en rond de locatie Schaphalsterzijl. Volgens hem is dat goedkoper, visvriendelijker, beter in de omgeving in te passen en houdt het een minimum aan risicoís voor nieuwe juridische procedures in.

Noodzaak

De Stichting Behoud Schaphalsterzijl is verklaard tegenstander van bovengrondse bemaling. Ook het waterschap Noorderzijlvest, dat het gemaal vanwege dreigende problemen met de waterhuishouding per se binnen twee jaar gereed wil hebben, is gezien de meest recente uitspraak van de Raad van State naar verwachting wel te overtuigen van de noodzaak van ondergrondse bemaling. Ondergronds bouwen betekent wel dat alle sinds de uitspraak van de Raad van State bedachte nieuwe bouwopties weer van tafel kunnen en er een geheel nieuw bouwplan moet worden uitgewerkt.

Reageer op dit artikel