nieuws

Bereikbaarheid centraal in Leeuwarden

bouwbreed

LEEUWARDEN – Het optimaal bereikbaar maken van Leeuwarden speelt een centrale rol in de stadsvisie voor de Friese hoofdstad die volgende week door de gemeenteraad wordt aangenomen.

Aan de hand van deze visie wil de gemeente de komende tien jaar de stad een ingrijpende facelift geven. Met de uitvoering is tientallen miljoenen gemoeid. ‘Er is niks mis met Leeuwarden. Maar het kan veel beter’, vindt P. Meerdink, projectleider stadsvisie Leeuwarden. ‘We hebben echter zo veel plannen om dat te doen, dat het nodig was een selectie te maken. Daarom is de stadsvisie opgesteld. Doel van het plan is te komen tot een stad met een bruisend centrum, een evenwichtige bevolkingsopbouw met veel minder pendelaars dan nu en voldoende werkgelegenheid die goed bereikbaar is.’ De visie is opgedeeld in vier thema’s: Tijd voor schoonheid, Kantorenstad, Kennisstad en Care & cure. Ieder thema bevat een aantal onderdelen waaraan de gemeente de komende tijd prioriteit wil geven. Deze worden het komende halfjaar uitgewerkt tot werkprogramma’s. Het thema Tijd voor schoonheid behelst de plannen voor een nieuwe verbinding tussen het station en de binnenstad, de bouw van een nieuw Fries museum met behulp van het legaat van Abe Bonnema, de aanpak van de oostkant van de binnenstad. Ook gaat men in op de vraag wat te doen met de invulling van het kernwinkelgebied.

Kantoorbouw

Het thema Kantorenstad gaat in op de ontwikkeling van het gebied tussen het station en het FEC. Daar is ruimte voor kantoorbouw. ‘Het is uniek dat een zakencentrum zo dicht bij het station ligt. Dat gegeven willen we ten volle uitbuiten. Goede verbindingswegen zijn ook een vereiste. Dat willen we eerst realiseren voordat we verder gaan met de ontwikkeling van Leeuwarden-Zuid.’ Met het thema Kennisstad wil de gemeente stimuleren dat er een groot kenniscentrum wordt gerealiseerd aan de Rengerslaan. ‘Een bundeling van de hbo-instellingen zodat er beter wordt samengewerkt tussen de opleidingen.’ De versterking van het MCL en de komst van een gezondheidsboulevard zijn onderdeel van het thema Care & Cure. ‘Verder willen we bereiken dat mensen langer thuis kunnen wonen door de bouw van multifunctionele centra in de wijken waar allerlei zorgvoorzieningen zijn. Ook willen we meer zorgwoningen bouwen.’ De eerste resultaten van de stadsvisie moeten over tien jaar zijn te zien.

Reageer op dit artikel