nieuws

BAG claimt schade bij provincie

bouwbreed Premium

stein – Afvalverwerkingsbedrijf BAG in Stein overweegt een schadeclaim tegen de provincie Limburg in te dienen omdat de provincie ten onrechte het bedrijf in een kwaad daglicht heeft gesteld. Limburg legde BAG enkele maanden geleden een dwangsom op van 1,6 miljoen euro, maar na een uitspraak van de Raad van State bleef van dit bedrag nog maar ÈÈn procent over.

BAG heeft intussen wel kosten gemaakt om de zaak recht te trekken en voelt zich door de publicitaire tamtam van de provincie in een kwaad daglicht geplaatst. Directeur Hans Breukelman van BAG in Stein legt uit wat er is gebeurd: “Door het optreden van de provincie heeft BAG schade opgelopen”, aldus Breukelman. “De dwangsommen hadden betrekking op de manier waarop BAG controles uitvoert op het ingenomen afval, de kwaliteit van de bodemafdichting en de manier waarop BAG zijn meldingen verzorgt richting de overheid.

Inschattingsfouten

De dwangsommen zouden worden geÏnd indien BAG niet binnen een bepaalde tijd aan de eisen van de provincie zou voldoen.” De provincie blijkt een aantal inschattingsfouten te hebben gemaakt. Daarnaast bleek de provincie zich bij de hoogte van de dwangsommen met een factor 5 te hebben verrekend, aldus Breukelman. Van de oorspronkelijke dwangsommen was volgens hem 99 procent gebaseerd op onjuiste inschattingen en foute berekeningen. De vraag is nu wie moet opdraaien voor de ontstane schade. ‘Eind goed, al goed’ zou men denken, maar zo eenvoudig ligt dat voor Breukelman niet. “Door de onterechte exorbitant hoge dwangsommen en het onzorgvuldige public relations-beleid van de provincie is BAG zeer negatief in het nieuws gebracht. En dit terwijl het van het begin af aan duidelijk was dat het ging om niet meer dan een discussie over administratieve procedures”, oordeelt directeur Breukelman. “BAG heeft door de aanpak van de provincie een schade geleden van 150.000 tot 200.000 euro en overweegt dit terug te vorderen.” BAG zal daarnaast ook de resterende ÈÈn procent van de aangezegde dwangsommen bestrijden.

Reageer op dit artikel