nieuws

Alle risicoís gestuurd boren zijn voor de aannemer

bouwbreed Premium

nieuwegein Boren onder een stad als Amsterdam is riskant; nietbekende obstakels kunnen de zaak aardig in de war sturen. Onder de Oosterdokhaven moeten binnen een doorsnede van 3 bij 3 meter vier leidingen van 500 millimeter doorsnede worden geboord. Dat is precisiewerk, maar de aannemer heeft gezegd alle risicoís op zich te nemen. “Alle, want Amsterdamse opdrachtgevers houden niet van risicoís.”

Rond het Oosterdok in Amsterdam is momenteel veel werk in uitvoering. Centraal daarbij staat de verbreding en versterking van brug 485 over het water van het Oosterdok. Dat werk is nodig in verband met de toekomstige IJ�tram van eiland IJ�burg naar het Centraal Station en wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Brug 485, bestaande uit Ballast Nedam Infra Noord West en Genius Vos. In een vroeg stadium van dit project lieten nutsbedrijven en de Dienst Waterbeheer & Riolering weten met nieuwe voorzieningen het Oosterdok te willen kruisen. Reden voor Ballast Nedam Infra in bouwteamverband met Ingenieursbureau Amsterdam de bouwmogelijkheden te inventariseren. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is de mogelijke aanwezigheid van een damwand van peinerprofielen, een onderdeel van de tijdelijke bouwkuip waar het caissongedeelte van de IJ�tunnel in de jaren vijftig en zestig is gebouwd. De bouw van de IJ�tunnel is in 1957 na twee jaar gestopt vanwege de toentertijd deplorabele economische situatie. In 1961 is de bouw hervat, die tot 1968 zou duren. De inventarisatie van bouwmethoden leverde er twee op voor het aanbrengen van vier stuks rond 500 millimeter HDPE�buizen: een gefaseerde doorpersing tussen start� en ontvangstschacht op de oevers en een gestuurde boringen vanaf de IJ�tunnel naar de De Ruyterkade.

Afsnijden

In overleg met Ingenieursbureau Amsterdam is gekozen voor de gestuurde boringen. Werkend onder een intentieovereenkomst met de opdrachtgevers is Ballast Nedam Infra vorig jaar december is begonnen met het verwijderen en omleggen van kabels en leidingen. Daartoe is samengewerkt met Versluis Bv en Gebr. Van Leeuwen Boringen BV. Tijdens het omleggen van kabels en leidingen is ook de peinerwand aangetroffen. Weghalen bleek niet eenvoudig. De wand, die het geplande tracÈ van de boringen kruist, staat vlak naast de IJ�tunnel. De ruimte tussen wand en tunnel is te klein om een bouwkuip te kunnen maken voor het verwijderen van een deel van de peinerwand. De firma Bukom, in samenwerking met Ballast Nedam, bood hier uitkomst. Door aanpassing van een offshore techniek voor afsnijden van stalen elementen met water en grit onder hogedruk, is het gelukt de peinerwand negen meter onder het maaiveld af te snijden en het bovenste gedeelte te verwijderen. Het snijden is gedaan met behulp van een lans die langs het af te snijden object op regelmatige afstanden de grond in is gebracht. Na verwijderen van de peinerwand is het tracÈ nader verkend door uitvoeren van pilotboringen. De bevindingen hebben geresulteerd in een definitief tracÈ, waarna de intentieovereenkomst werd omgezet in een ëdesign and constructí�contract voor verdere uitvoering van de gestuurde boringen.

Geprijsd

Projectleider R. Koel van Ballast Nedam Infra heeft laten weten dat de aannemer alle risicoís van het werk op zich heeft genomen. “Niet alleen de uitvoeringsrisicoís ook obstakels in de ondergrond.” Amsterdamse opdrachtgevers houden niet van risicoís, noemt hij als reden voor deze toch ongebruikelijke stap. De risicoís zijn uiteraard geprijsd, in overleg met de opdrachtgevers. Ze lopen uiteindelijk geen risico, maar betalen daar natuurlijk wel voor.

Tegengevallen

Er zijn vier gestuurde boringen uitgevoerd in een doorsnede van 3 bij 3 meter. De boorgaten voor elke boring zijn geruimd tot 700 millimeter om voldoende ruimte te hebben voor het intrekken van de HDPE�buizen van 500 millimeter uitwendige diameter. De ruime gaten zijn voorafgaand aan intrekken van de buizen volgezet met bentoniet. Na intrekken van de buizen is d”mmer aan het bentoniet toegevoegd, waardoor het opstijft. “Het boren is wel wat tegengevallen”, laat Koel weten. Het probleem blijkt toch de ondergrond te zijn geweest. Door obstakels heeft de boring toch een iets andere route moeten volgen en dat heeft tot wat vertraging geleid. De laatste boring is inmiddels uitgevoerd, de aannemer is bezig met opruimen.

Reageer op dit artikel