nieuws

‘Aanpak bodem via Onderlinge’

bouwbreed Premium

utrecht ­ Een non­profit onderlinge verzekeringsmaatschappij is de beste oplossing voor een integrale aanpak van bodemsanering in het midden­ en kleinbedrijf. Zowel voor de bedrijven als de overheid is dit het goedkoopst.

Een combinatie van saneringsmanagement, sparen, financieren en verzekeren moeten vele duizenden bedrijven helpen met noodzakelijke bodemsanering. Dit is de conclusie van een onderzoek van de Rabobank, verzekeraar Interpolis en stichting Bodemsanering Bedrijventerreinen West in samenwerking met Metaalunie en Bovag. In de constructie van een onderlinge dragen de ondernemers gezamenlijk het verzekeringsrisico. Daardoor zijn de premies lager en eventuele winsten worden na afloop onder de deelnemers verdeeld. Bovendien is deze hét loket voor een ondernemer met bodemsaneringsproblemen. Samen met de onderlinge doorloopt de ondernemer het gehele traject, van bodemonderzoek tot en met sanering. De filosofie achter het concept is dat door vroegtijdig met sparen te beginnen, het saneren van verontreinigde bodem door de ondernemer betaalbaar wordt. Mocht een ondernemer onvoldoende gespaard hebben op het moment dat hij wil saneren, dan is het ontbrekende deel te lenen. Mocht de sanering duurder uitpakken dan betaalt de verzekering het surplus. De onderlinge verzorgt daarnaast het risicomanagement bij de aanbesteding, waardoor de saneringskosten lager worden.Dat levert de overheid weer een voordeel op doordat de bijdrage van de overheid aan de saneringskosten van niet­draagkrachtige ondernemers aanzienlijk kan worden verlaagd.

Reageer op dit artikel