nieuws

Aannemer houdt rekening met felle concurrentie

bouwbreed

Driekwart van de aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw houdt ernstig rekening met grotere concurrentiedruk in het jaar 2002.

Dat blijkt uit de bouwbarometer van adviesbureau USP Marketing Consultancy te Rotterdam. Een groep van 31 procent stelt zich zelfs in op een zeer sterke toename van de onderlinge wedijver.

Anders dan de bouwers zijn architecten, afbouwers en vooral installateurs een stuk optimistischer over hun kansen op de markt. Bijna de helft van de installateurs gaat uit van gelijkblijvende of zelfs verbeterende concurrentieverhoudingen.

Van de ruim driehonderd in december ondervraagde bedrijven constateert 37 procent terughoudendheid bij de opdrachtgevers ten aanzien van nieuwe investeringen. Een derde van het bonte gezelschap architecten, aannemers en afbouwers vindt dat de opdrachtgevers al voor 11 september krachtig op de rem trapten. Maar liefst 43 procent van de architecten signaleert al ruim voor de aanslagen grote reserves. Bijna een kwart van de afbouwers komt tot datzelfde oordeel.

Van de aannemers neemt tweederde aan dat het bouwvolume in 2002 zal dalen. Bijna een kwart daarentegen rekent op lichte of sterke groei. De afbouwers vormen de meeste optimistische groep. Amper een kwart van hen verwacht een lagere bouwproductie.

Bezorgd

Over de woningbouw zijn vooral de aannemers bezorgd. Vijftien procent verwacht een sterke daling van het bouwvolume. Nog eens 45 procent bereidt zich voor op een lichte afname van de productie. De groep aannemers die uitgaat van een sterke groei in de woningbouwproductie, is 15 procent groot. Van de architecten, afbouwers en installateurs voorziet bijna 30 procent lichte dan wel sterke toename van de opgeleverde woningen.

Architecten, aannemers en afbouwers mopperen unaniem over het uitblijven van opdrachten. Van de architecten geeft 43 procent aan dat de terughoudendheid ruim voor 11 september postvatte. Amper een kwart van de afbouwers signaleert al voor de aanslagen in de Verenigde Staten extra voorzichtigheid bij de opdrachtgevers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels