nieuws

Wonen en werken in Oostelijk havengebied

bouwbreed Premium

amsterdam – Wonen en werken blijkt in het oostelijk havengebied van Amsterdam goed samen te gaan. Dat is de conclusie van onderzoek vlak voor afronding van de bouwactiviteiten uitgevoerd door bureau OTB van de Technische Universiteit Delft.

In het oostelijk havengebied wordt het combineren van wonen en werken door de gemeente Amsterdam bewust nagestreefd. De woon- en werkwijk telt 950 kleine bedrijven. De onderzoekers E. Hoppenbrouwer en E. Louw schrijven het succes van de wijk toe aan gerichte maatregelen waardoor de ondernemers bijzonder tevreden zijn over hun vestigingsplaats. Zowel stedenbouwkundig als architectonisch bestaat waardering. Hoog scoren de nabijheid van het stadscentrum en de goede bereikbaarheid per auto. Klachten daarentegen borrelen op vanwege de matige parkeervoorzieningen. Driekwart van de bedrijven in het oostelijk havengebied is gevestigd in een woonwijk. De rest van de ondernemers heeft onderdak gevonden op de begane grond van woonblokken. Vooral starters gedijen goed. Ruim eenderde van de bedrijven is begonnen op de huidige locatie. De werkgelegenheid in de wijk blijkt omvangrijker dan vijftien jaar geleden vermoed. Dankzij bedrijvigheid op het terrein van informatietechnologie, media en reclame zijn ruim zestienhonderd arbeidsplaatsen ontstaan. In 1987 werd het aantal te ontstane banen geraamd op achthonderd. Gezien de snelheid waarmee de ruimtes bij leegstand weer van de hand gaan, lijkt het in het oostelijk havengebied gebruikte concept ook toepasbaar in andere wijken. De onderzoekers noemen IJburg en de zuidelijke IJ-oever als geschikte locaties. Punt van aandacht is te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen.

Reageer op dit artikel