nieuws

Vlaamse huizen zijn energievreters

bouwbreed

brussel – In Vlaanderen wordt voor de verwarming van woningen en gebouwenÊde helft méér energie verbruikt dan in Nederland en Duitsland. Om hier wat aan te doenÊhebben de regeringspartijen in het Vlaamse parlement een voorstel gedaan voor het instellen van energienormen voor nieuwbouw en een energiecertificaat voor alle woningen en gebouwen in Vlaanderen.

De al sedert 1992 geldende isolatienormen in Vlaanderen worden klaarblijkelijk massaal aan de laars gelapt. In het nieuwe voorstel voor de nieuwbouw staan normen die rekening houden met isolatie, verwarming, verlichting en ventilatie. Alle woningen en andere gebouwen waarvoor vanaf 2004 een bouwvergunning wordt ingediend, moeten aan de nieuwe normen voldoen. De kandidaat-bouwer mag zelf uitmaken hoe hij eraan wil voldoen, maar bij de bouwaanvraag moet hij wel aangeven hoe hij dit denkt te realiseren. Als het huis of gebouw af is, moet hij nog eens duidelijk maken hoe de voorgenomen maatregelen werden uitgevoerd.

Normen

Dat het met de isolatie van woningen en andere gebouwen in Vlaanderen zo pover gesteld is, wijten de indieners van het nieuwe voorstel aan het totale gebrek aan controle, zodat er in de praktijk van de isolatienormen van 1992 niets terechtkwam. Nu willen de indieners van het voorstel een streng toezicht in de nieuwe regeling laten opnemen. Aangezien de particuliere bouwers vaak nauwelijks op de hoogte zijn van de isolatievoorschriften, zullen ze in de toekomst alleen worden bestraft in geval van ‘duidelijke onwil’. De architect wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Er komt een systeem van administratieve boetes én algemene geldboetes, waarvan de hoogte overeenkomt met de energie-investeringen die achterwege werden gelaten. Tenslotte wordt in de nieuwe regeling in verbandÊmet een komende Europese richtlijnÊbepaald, dat eigenaars van een woning of gebouw vanaf eind 2005 in het bezit moeten zijn van een energiecertificaat.

Reageer op dit artikel