nieuws

Verkeerslawaai teistert kwart Noorse bevolking

bouwbreed Premium

oslo – Van de ruim 4 miljoen inwoners van Noorwegen hebben 1,3 miljoen personen binnenshuis te maken met geluidsoverlast door het wegverkeer. Dat wil zeggen dat er in huis sprake is van meer dan 50 dBa verkeerslawaai.

Dat meldt de Noorse rijksmilieudienst in een tussenrapportage over de vorderingen van het beleid om dit probleem vÛÛr 2010 met 25 procent te reduceren. Volgens de dienst is er sinds de formulering van deze doelstelling in 1999 totaal geen sprake van verbetering geweest. Als geen extra maatregelen worden genomen komt het de komende acht jaar bovendien niet verder dan een reductie met 3 tot 4 procent. De extra inzet zal moeten worden gerealiseerd door meer geluidarme bestrating en verder door technische verbetering van motorvoertuigen. De cijfers over de mate van de overlast geven aan dat 450.000 mensen zelfs zodanig veel geluidsoverlast ondervinden dat dit risicoís oplevert voor de gezondheid. Behalve het wegverkeer zijn ook de industrie, het spoorwegverkeer, de luchtvaart, de bouw- en aanlegbranche en schietbanen van het leger verantwoordelijk voor het probleem, zij het in aanzienlijk beperktere mate. Samen veroorzaken deze overlast voor 400.000 inwoners.

Reageer op dit artikel