nieuws

‘Veerman wist niets van schaduwboekhouding’

bouwbreed Premium

den haag – De directeur van Koop Tjuchem, F. Veerman, wist niet van het bestaan van de schaduwboekhouding. Dat vertelde hij aan zijn controlerend accountant J. Kruithof. De laatste verklaarde dat voor de parlementaire enquêtecommissie.

Direct na de Zembla-uitzending over de schaduwboekhouding volgde een gesprek tussen de controlerend accountant Kruithof van KPMG en algemeen directeur van Koop Holding, H. Koop, die zei er niets van te weten. In een volgend gesprek waar Veerman bij zat, beweerde ook deze niet op de hoogte te zijn van de schaduwboekhouding. ‘Dat is een leuk sprookjesboek’, was volgens Kruithof diens letterlijke reactie. In het boek ‘Bouwfraude’ van de broer van klokkenluider Ad Bos, staat echter dat juist Veerman ooit begon met de schaduwadministratie in een schriftje. Ad Bos zelf liet gisteren weten dat vermoedelijk Koop en Kruithof ervan op de hoogte waren. De controlerend accountant, belast met het afgeven van de goedkeurend-verklaring op de jaarrekening van Koop Tjuchem, verklaarde dat hij onderzoek heeft gedaan naar het bestaan van de stukken naar aanleiding van de uitzending van Zembla. Na de ontkenning van de directeur van Koop Tjuchem en de algemeen directeur van de holding, heeft Kruithof ook gesproken met de commissarissen van het bedrijf. ‘Voor de verklaring is het van belang dat de balans en resultaten kloppen en dat de activa in bezit zijn van het bedrijf’, verklaarde hij.

Inlichtingen

Zijn onderzoek bestond buiten ‘inlichtingen van de gecontroleerde’, wat volgens Kruithof neerkomt op gesprekken met de opdrachtgevers. Ook onderzocht hij drie grote projecten. Hierbij werden geen valse facturen of winstexplosies gesignaleerd. De conclusie luidde dat een gedragscode nodig was en een scherpere interne controle op declaraties van werkmaatschappijen. Nader onderzoek achtte Kruithof buiten zijn bevoegdheid. Zijn collega’s van het forensisch deel van accountantskantoor KPMG onderzochten de aantijgingen van omkoping geuit in Zembla. Kruithof las het beschikbare concept hiervan niet, maar volstond met de vraag aan zijn collega’s of er zaken in stonden voor het materieel belang, waardoor hij de goedkeurend-verklaring niet zou kunnen afgeven. De forensische accountants gaven aan dat dat niet het geval was en Koop kreeg de goedkeurend-verklaring op de jaarrekening 2001. Het rapport van de forensische accountant vermeldt dat medewerkers regelmatig geld ten onrechte geld boekten op de post directievoering, bedoeld voor de aankoop van goederen voor ambtenaren. Volgens Kruithof schaadt dat het materieel belang niet. ‘Het brede publiek vraagt vaak veel meer dan wij behoren te doen’, verklaart hij.

Samenspannen

De forensische accountants klaagden over slechte medewerking van Koop, waardoor zij geen volledig beeld konden geven van de onregelmatigheden. Kruithof had als controlerend accountant altijd de volledigheidsverklaring gekregen, het bewijs dat hij inzage in alle benodigde stukken heeft gehad. ‘Maar als mensen samenspannen, schiet ons controlemechanisme tekort’, verklaarde hij. Daardoor heeft hij misschien niet alles gezien. Kruithof sprak bijvoorbeeld wel eens met Bos vanwege de controle van de jaarrekening, maar deze heeft hem nooit iets gezegd over de schaduwboekhouding. De controlerend accountant heeft het rapport van zijn forensische collega’s nog niet gelezen. Hij gaat dat binnenkort doen. ‘Eventuele losse eindjes kan ik dan meenemen in de jaarrekening over 2002’, verklaarde hij.

Reageer op dit artikel