nieuws

Subsidie voor snellere bouwproductie

bouwbreed

den haag – Minister Kamp (VROM) gaat subsidiestromen koppelen aan snellere woningbouwproductie. Hij wil daarmee de stagnerende woningbouwproductie vlottrekken. Ook zet hij daarvoor binnenkort ‘aanjaagteams’ in.

Ê Het koppelen van de subsidiestromen aan een snellere productie lijkt een dwangmiddel van Kamp om snel toch meer woningen te kunnen neerzetten. Oud-staatssecretaris Remkes lukte het niet om de stagnerende productie vlot te trekken. Hij zette wel een team op het onderzoeken van de oorzaken van de achterblijvende resultaten. Het inzetten van de aanjaagteams komt rechtstreeks uit de koker van die taskforce woningbouwproductie, die heeft onderzocht hoe de productie uit de impasse kan komen. In februari 2002 kwam een rapport met dertig aanbevelingen. Bij de acht belangrijkste was ook het instellen van ‘aanjaagteams’. Dat zijn tijdelijke eenheden van ervaringsdeskundigen die de grootste Vinex-locaties met achterstand in de woningproductie onder de loep nemen en eventueel acties voorstellen aan alle betrokken partijen. Eventueel kan de minister dan ingrijpen op verzoek van de lokale partijen.

Bijstellen

Kamp laat er geen gras over groeien. ‘Ik zit bovenop de aanjaagteams’, zo zei hij bij de presentatie van de VROM-begroting 2003. Hij wil graag de Nota mensen wensen wonen uitvoeren. Deze productie van oud-staatssecretaris Remkes moest op de woningbouwproductiecijfers al direct naar beneden bijstellen. Kamp maakt een gedreven indruk om alsnog deze inhaalslag te maken. Hij houdt in de begroting echter wel het streefgetal van 650.000 woningen aan in de periode 2000-2010. Dat is veel lager dan de geraamde 774.000 woningen in de Woonnota, maar hoger dan de 596.000 in de VROM-begroting van vorig jaar. De Taskforce noemt in het rapport diverse hoofdoorzaken van de stagnerende woningbouw. Dat zijn bijvoorbeeld de complexiteit van het bouwproces, waaronder ook de ingewikkelde regels en procedures en het vaak moeizame onderhandelingsproces tussen de partijen. Kamp wil hiervoor de VROM-regels aanpassen en procedures verkorten. Een spoedwet maakt hij hier niet voor, dus in de praktijk is het nog afwachten wat ervan terechtkomt.

Binnenstedelijk

Ook wil hij de planologische ruimte vergroten voor de woningbouw. In het kader van de aanpassing van de Vijfde nota ruimtelijke ordening sluit hij zelfs nieuwe bouwlocaties niet uit. Ook binnenstedelijk moet nieuwbouw komen en wel de helft van de totale opgave. Daarvoor wil Kamp ontwikkelaars betrekken bij de aanpak van de wijken. Hij wil daarom ook fiscale maatregelen gaan voorstellen die het investeren in probleemwijken interessanter maken. Kamp liet doorschemeren dat hij liefst nog een ander potje ter beschikking had gehad. ‘De openruimteheffing is in het strategisch akkoord afgesneden’, zei de bewindsman. Het geld dat hij daarmee had kunnen krijgen, had hij dan bijvoorbeeld in de stedelijke vernieuwing kunnen stoppen.

Reageer op dit artikel