nieuws

Spitsstrook moet files snel oplossen

bouwbreed

den haag – Om de files te bestrijden, belooft minister De Boer (verkeer) automobilisten nog deze kabinetsperiode 150 kilometer extra spitsstroken. Doel is om uiterlijk in 2006 elf nieuwe projecten op te leveren. De speciale spoedwet die daarvoor nodig is, zal geen rekening meer houden met iedere zeggekorfslak of korenwolf.

Voorwaarde voor het slagen van deze voortvarende aanpak is de medewerking van de Tweede Kamer bij behandeling van de spoedwet. De voorstellen daarvoor gaan begin 2003 naar de Kamer. De Boer breekt daarmee naar eigen zeggen met de eindeloze procedures van het paarse kabinet. ‘Dat betekent dat we niet langer rekening kunnen houden met alles en iedereen. Op een bepaald moment moet de schop de grond in.’ Een spoedwet betekent per definitie dat bepaalde bestaande procedures worden overgeslagen en vooral het milieu lijkt daarvan de dupe te worden. Het belang om de files tegen te gaan, weegt daarbij zwaarder dan korenwolven en zeggekorfslakken, aldus de minister. Een belofte om alle files op te lossen, beschouwt hij als grootspraak. De benodigde 380 miljoen euro om elf extra spitsstroken aan te leggen, is al gereserveerd in de begroting van volgend jaar. Het gaat om twee delen van Ringweg Amsterdam, A28 Utrecht-Amersfoort, A27 Utrecht-Hilversum, A13 Zestienhoven-Delft-Zuid, A2 Den Bosch-Eindhoven, A50/A1 Valburg-Heteren/Arnhem-Deventer, A2/A27 Everdingen-Houten, A27 Gorinchem-Noordeloos, A20 Terbregseplein en A12 Gouda-Zevenhuizen. De spitsstroken komen bovenop zeventien al geplande stroken die oud-minister Netelenbos in april al in het vooruitzicht stelde. De spitsstrook draagt daadwerkelijk bij aan kortere files en ook het aantal kop-staartbotsingen daalt. Dat bleek eerder dit jaar uit evaluatie van de bestaande stroken op de A27 Lunetten-Everdingen, A28 Zeist-Utrecht en A50 bij Nijmegen.

Goedkoop

Door de vluchtstrook in filegevoelige perioden te gebruiken als extra rijstrook, is de spitsstrook ook nog eens relatief goedkoop. Om ongelukken en pechgevallen te ondervangen zijn alleen maar extra markeringsborden, pechhavens en videobewaking nodig. Het is dan ook niet vreemd dat De Boer de strook beschouwt als supermiddel om opstoppingen te bestrijden. Het komt de minister goed uit dat de strook met een lengte van tussen de 1 en 6 kilometer niet duur is. Hij heeft vanuit het kabinet de opdracht gekregen vooral te bezuinigen. De komende jaren worden alleen nog een aantal lopende projecten opgeleverd. Op korte termijn gaat dat om de A50 tussen Eindhoven en Oss, A5 Verlengde Westrandweg en trajectdelen van de A30, A50, N11 en N14. Meer nieuw asfalt is voorlopig echter niet aan de orde. Wel komt nog 80 miljoen euro beschikbaar voor slimmer gebruik van bestaande infrastructuur. Daarbij gaat het vooral om toeritdosering, meer verkeersinformatie en betere afstemming van wegwerkzaamheden. Daarnaast wordt niet getornd aan de ruim 500 miljoen die jaarlijks nodig is om het bestaande wegennet op peil te houden. Het gaat daarbij om dagelijks klein onderhoud en het programma voor groot onderhoud waarbij systematisch het wegdek wordt vervangen. De minister houdt de hand op de knip voor nieuwe projecten, maar hoopt projecten als de Tweede Coentunnel, A4 Midden-Delfland en de A2 via publiek-private samenwerking van de grond te krijgen. De minister belooft zich in te zetten voor ‘optimale omstandigheden’ voor het bedrijfsleven en wil ‘overdreven bedilzucht’ beteugelen. Het ministerie studeert op een nieuw Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). De Boer verwacht nieuwe voorstellen om te benutten, te beprijzen en te bouwen, april volgend jaar bij de Tweede Kamer in te dienen. De wet werd net voor de val van het paarse kabinet weggestemd in het parlement.

Decentralisatie

De Boer maakt haast met decentralisatie van de infra-budgetten van lagere overheden. Vanaf volgend jaar krijgen de regio’s de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over subsidies tot 225 miljoen. De middelen hiervoor verschuiven van het Rijk naar lagere overheden. Daarnaast mogen de regio’s geld voor infrastructuur gebruiken om exploitatietekorten van openbaar vervoer te betalen. Het Rijk weigert nog langer te betalen voor onrendabele lijnen van stads- en streekvervoer.

Rijkswaterstaat buiten schot

Minister De Boer beschouwt zijn eerste begroting als sober, maar is niet somber. Toch moet het ministerie van Verkeer en Waterstaat de komende kabinetsperiode 32 miljoen euro bezuinigen op de personeelskosten. Dat is een inkrimping van zo’n 13 procent op de begrotingspost. De Boer wil 4 procent besparen door efficiënter te werken. Hij streeft naar een verbetering van 1 procent per jaar. Een eerste stap is het afschaffen van allerlei kleine subsidies. Daarnaast is het doel het ambtenarenapparaat met 9 procent in te krimpen. Voor personeel van Rijkswaterstaat, de inspectie Verkeer en Waterstaat en het KNMIwordt een uitzondering gemaakt. Ook het aantal kop-staart-botsingen daalt

Nieuwe spitsstroken

1 A8 bufferstrook Coenplein 2 A27 Utrecht Hilversum 3 A23 Utrecht Amersfoort 4 A13 Zestienhoven Delft Zuid 5 A2 Den Bosch Eindhoven 6 A50/A1 Valburg – Heteren/Arnhem – Deventer 7 A2/A27 Everdingen – Houten 8 A27 Gorinchem – Noordeloos 9 A1 Bufferstrook Watergraafsmeer 10 A20 Bufferstrook Terbregseplein 11 A12 Gouda Zevenhuizen 1 A2 Ouderijn Everdingen 2 A30 3 N11 4 N14 5 A5 verlengde westrandweg 6 A50 Eindhoven – Oss

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuwe verbindingen

Reageer op dit artikel