nieuws

Schröder spint garen bij omstreden stuw

bouwbreed

gandersum – Bondskanselier Schröder heeft gisteren de fel omstreden stuw in de Eems in gebruik genomen. Door acties van de milieubeweging zijn de kosten van het project opgelopen tot 215 miljoen euro. Vier jaar geleden werd de noodzakelijke investering nog geraamd op 166 miljoen euro.

Duitse en Nederlandse milieugroeperingen, waaronder de Waddenvereniging, voeren nog steeds strijd om het Emssperrwerk te dwarsbomen. Stuw en kanalisatie zijn weliswaar bijna gereed, maar de rechter in Lüneburg moet zich nog uitspreken over de rechtmatigheid van de ingebruikname. Kernstuk is de 476 meter brede stuw met zeven poorten van zestig meter breedte, waarvan twee in gebruik bij de scheepvaart. In 1999 legde een rechter de bouw vanwege milieubezwaren voor de tijd van bijna een jaar stil. Kosten: 45.000 euro per dag. De aanleg van het Emssperrwerk dient verschillende doelen. Het complex van stuw en dijken maakt het mogelijk dat over een lengte van 25 kilometer het water van de Eems 2,70 meter kan worden opgestuwd. Het bedrijf dat profiteert is de Meyer Werf in Papenburg, een specialist op het gebied van grote cuiseschepen. Na opstuwing van het water kunnen 300 meter lange oceaanreuzen met een diepgang tot 8,50 meter over open water de Noordzee bereiken. Formeel de belangrijkste argumenten om het complex te bouwen zijn de – Europees te subsidiëren – kustbescherming en versterking van de zwakke lokale economie.

Bonus

Nauwer dan met wie ook is de bouw van het Emssperrwerk verbonden met de naam van Gerhard Schröder. Als minister-president van Neder-Saksen nam hij de door de milieubeweging belaagde initiatiefnemers in bescherming en mocht als dank in 1998 de eerste paal slaan. Als bijzondere bonus steeg bij de vorige bondsdagverkiezingen het aandeel stemmen op zijn partij in de regio Eemsland met 8 procent tot 46,7 procent. Met over twee weken nieuwe bondsdagverkiezingen in het verschiet keert Schröder – dit keer als bondskanselier – dan ook graag terug om de stuw officieel in gebruik te nemen. De bezwaren van de milieubeweging richten zich vooral tegen de kanalisatie en vermeende teloorgang van natuurwaarden. In ingrepen staan volgens de actievoerders haaks op de noodzaak rivieren meer ruimte te geven. Bovendien bestaat kritiek op de verstrekte subsidies omdat het stuwcomplex vooral lijkt te zijn aangelegd ter wille van het economisch belang van de Meyer Werf.

Reageer op dit artikel