nieuws

Rondweg-Zuid Sneek wordt ongelijkvloers

bouwbreed

Rondweg-Zuid Sneek wordt ongelijkvloers

SNEEK – In 2005 wordt een start gemaakt met het ongelijkvloers maken van de bestaande zuidelijke rondweg door Sneek. Reden is dat er veel files ontstaan op de rondweg doordat de huidige kruisingen gelijkvloers zijn. De werkzaamheden, kosten: 80 miljoen euro, worden uitgevoerd onder regie van de provincie Friesland en nemen tot 2009 in beslag. Onderdeel van de plannen is de bouw van een aantal viaducten voor de ontsluiting van de aan de rondweg grenzende woonwijken, een aquaduct in de kruising tussen de Geeuw en de A7 die ook onder het spoor doorloopt en twee rotondes die nodig zijn voor de omlegging van de A7 op de vernieuwde rondweg. Om de ombouw mogelijk te maken, worden er 57 woningen gesloopt. Mogelijk nog meer als wordt besloten tot de aanleg van een extra verbinding naar Lankhorst Recycling BV. Dagelijks moet er veel bestemmingsverkeer van en naar dit bedrijf. De bewoners zijn op de hoogte gesteld. Eind dit jaar wordt het definitieve plan vastgesteld. Begin 2004 is duidelijk welk tracÈ er komt. De aanbesteding vindt eind dat jaar plaats. Naast de provincie werken de gemeente Sneek, Rijkswaterstaat en de gemeente Wymbritseradiel samen in de aanpak.  Het Rijk betaalt 69 en de provincie 11,3 miljoen.

Reageer op dit artikel