nieuws

Resultaat bouwfondsen slinkt 40 procent

bouwbreed

den haag – Bouwfondsen gelden als veilige haven voor beleggers. Maar wie de halfjaarcijfers van negentien aan de bouw gelieerde bedrijven onder de loep neemt, kan gaan twijfelen aan die status. Of verpest een kleine groep het voor de rest?

Het bedrijfsresultaat van de Amsterdamse bouwfondsen is afgelopen halfjaar met bijna 40 procent gedaald naar 341 miljoen euro.De totale winst nam met 66 procent af en kwam uit op net geen 150 miljoen euro. Tien van de negentien bedrijven zagen de winst smelten; twee ondernemingen zijn inmiddels zelfs verlieslatend, Ballast Nedam en Geveke. Dat blijkt uit een analyse die Cobouw maakte van de halfjaarcijfers van de bouwfondsen: negentien beursgenoteerde bedrijven die in de bouw of aan de bouw verwante sectoren actief zijn. Behalve de grote aannemers Heijmans, BAM NBM, Koninklijke Volker Wessels Stevin, Ballast Nedam en Boskalis zijn dat de ingenieursbureaus Arcadis, Grontmij en Fugro, de installatieconcerns Imtech, Econosto en Batenburg, projectontwikkelaar Amstelland en de ‘toeleverende’ bedrijven Aalberts Industries, Axa Stenman, Draka, Eriks,Geveke, Twentsche Kabel en IHC Caland.

Monsterverlies

Veruit het hardst getroffen zijn Ballast Nedam, Draka, Twentsche Kabel en Geveke. Ballast Nedam kwam uit op een monsterverlies van 105 miljoen, grotendeels veroorzaakt door een voorziening die het bedrijf heeft getroffen om zijn verliesgevende buitenlandse activiteiten te saneren. Voor kabelproducenten Draka (winstdaling van 98 procent) en Twentsche Kabel (68 procent minder winst) geldt dat ze slachtoffer zijn van de langdurige crisis in de telecomsector. De aanleg van netwerken is daardoor uitgesteld met als gevolg dat de vraag naar communicatiekabels sterk daalde. Technisch handelshuis Geveke, dat inclusief afschrijving van goodwill op een verlies van ruim 30 miljoen euro uitkwam, heeft vooral last van de verslechterde economie. Niettemin lijkt het concern ook te lijden aan managementproblemen. In het voorjaar vertrok topman C. Knol.Zijn beoogd opvolger haakte vervolgens al voor zijn benoeming af. Vier andere bestuurders verlieten al eerder om onduidelijke redenen het bedrijf. Met uitzondering van Ballast Nedam deden de pure aannemers het bijzonder goed. BAM, Heijmans, KVWS en Boskalis zagen zowel hun bedrijfsresultaat als hun winst stijgen. Heijmans noteerde, mede dankzij een aantal overnames, een 21 procent hogere winst en is daarmee een van de best presterende fondsen. Alleen projectontwikkelaar Amstelland (22 procent) en installatieconcern Econosto (190 procent) kenden een nog hogere winststijging. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de cijfers van Econosto worden verbloemd door de verkoop van twee bedrijfsonderdelen. Zonder die baten boekte de installateur een nettoverlies van 0,4 miljoen euro.

Genuanceerd

Meer dan de helft van de bouwfondsen moest in de eerste zes maanden een lagere winst slikken. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat het slecht gaat met de sector. Maar als de tussenbalans van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) er naast wordt gelegd, ontstaat een genuanceerder beeld. De belangenbehartiger van kleine aandeelhouders analyseerde de halfjaarcijfers van de 128 grootste fondsen, genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Daaruit blijkt dat de totale nettowinst van deze bedrijven met 78 procent is gedaald tot 3,8 miljard euro. Drie op de vijf fondsen (60 procent) boekten bovendien een lagere winst, 32 waren verlieslatend. Gemiddeld genomen doen de bouw en aanverwante sectoren het dus zo slecht nog niet. Zeker niet als het exceptionele winstdalingen van Ballast Nedam, Geveke en Draka buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien ziet het er naar uit dat aan het einde van het jaar niet een van de negentien bouwfondsen in de rode cijfers zal schrijven. Bij Geveke, Draka en Twentsche Kabel moeten reorganisaties en kostenbesparingen daarvoor zorgen. Ballast Nedam komt er weer boven op door het zogenoemde goudklompje te verzilveren. Voor 210 miljoen euro verkoopt het bouwconcern haar baggerbelang aan HBG.

Reageer op dit artikel