nieuws

Regio Rijnmond wil winter-ww aanpakken

bouwbreed

rotterdam – Gemeenten en andere publieke opdrachtgevers moeten hun schilder- en gww-werk beter spreiden over het jaar. Daarmee kunnen zij een bijdrage leveren aan het terugdringen van de winter-ww.

Het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond doet dit dringende beroep op 43 gemeenten in een brief aan de meest betrokken wethouders. Door verandering in de regelgeving voor de cyclische werkloosheid, dreigen met name schilders en wegenbouwers geen ww meer te krijgen in de winter, maar een bijstandsuitkering. En dat, zo stipuleert het platform, terwijl overheidsopdrachtgevers er meestal de schuld van zijn dat er in de winter geen werk is. In de brief wijzen de voorzitters erop dat de schildersbranche en de wegenbouw zelf allerlei maatregelen hebben genomen om winter-ww te voorkomen. Bij de schilders heeft dat er al toe geleid dat de winter-ww is gehalveerd sinds 1997. Een betere spreiding van overheidsopdrachten over het jaar,kan verder helpen. Reden voor de actie is verder dat afschaffing van de winter-ww zal leiden tot verstoring van de arbeidsmarkt. Het platform vreest dat werknemers alleen nog maar kortlopende contracten voor bepaalde tijd krijgen aangeboden of de sector zullen verlaten. Ook zal de instroom verminderen, is hun vrees. De verwachting is dat Rotterdam als eerste gehoor zal geven aan de brief van voorzitter Van der Tak. Die is per slot van rekening ook wethouder in de Maasstad.

Reageer op dit artikel