nieuws

Prijsopdrijving is nog steeds niet bewezen

bouwbreed Premium

den haag – Prijsopdrijving of niet, dat blijft de vraag voor de enquêtecommissie. Directeur-generaal H. Prins van Rijkswaterstaat heeft niets kunnen vinden. Oud-kamerlid R. van Gijzel (PvdA) zegt dat de claimtegoeden wel degelijk over ophoging van aanneemsommen gaan.

Prins heeft binnen zijn dienst gekeken naar mogelijke prijsopdrijving, maar kon niets vinden. De prijzen uit de aanbesteding liggen vaak onder de raming, op enkele uitzonderingen na. De dienst kon daaruit niet afleiden dat teveel was betaald voor prijzen. Ook zei hij dat voor het maken van de ramingen een landelijke databank wordt gebruikt waar ook de nacalculaties in worden verwerkt. De topambtenaar ziet dan ook geen reden om aan de eigen raming te twijfelen, ondanks dat hij wist van vooroverleg. Volgens Van Gijzel blijkt wel uit de boekhouding dat het niet om pepernoten gaat, maar om een ophoging van de inschrijfsom. Beide mannen hadden ook een verschillende lezing over een gesprek dat zij hadden op 8 november. Van Gijzel waarschuwde toenmalig minister Netelenbos (verkeer) op dat moment voor de komende Zembla-uitzending. Hij werkte namelijk mee aan het programma. ‘Ik heb gezegd: ‘Tineke, morgen is er een uitzending van Zembla. Die gaat niet alleen over de schaduwboekhouding, maar ook over corruptie binnen jouw ministerie. Haar reactie was hard en kort. Ik snap niet dat jij daaraan meewerkt, het is een canard’, verklaarde Van Gijzel. De minister stuurde hem door naar Prins. Een kort gesprek in de wandelgangen volgde. Prins: ‘Van Gijzel sprak over fraude binnen mijn dienst. De overheid moet integer zijn. Dat kun je niet laten zitten, dat doet pijn.’ Toen het gesprek volgens Prins op de schaduwboekhouding van Bos kwam, deed hij dat af met dat hij met Koop had gesproken en dat dat niets was. De lezing van Van Gijzel was dat Prins het hele verhaal gecheckt zou hebben enkel door een gesprek met Koop. Voor Prins was het gesprek in de wandelgangen echter de eerste kennismaking met de schaduwboekhouding. Het gesprek met de aannemer stond voor hem daar los van. Die conversatie had op 11 oktober plaatsgevonden samen met minister Netelenbos, Koop, Veerman en Prins zelf. Oorzaak was een bericht in Cobouw over bouwfraude. Via-via kwam Prins ter ore dat het om het bedrijf van Koop zou moeten gaan. Achteraf bleek dat Koop zelf contact heeft gezocht met het ministerie. ‘Je gaat toch niet aan een dief vragen of hij gestolen heeft? Dan is het antwoord ‘nee”, reageerde commissielid Smulders. Even later wees voorzitter Vos hem terecht. Netelenbos heeft er volgens Van Gijzel overigens ook een rol in gehad dat hem het woordvoerderschap verkeer werd ontnomen. De bron voor zijn bewering hoefde hij niet in het openbaar te noemen. Toen de griffier van de commissie hem een briefje gaf om de naam op te schrijven reageerde hij: ‘Dat kan echt niet, die man wordt dan onmiddelijk ontslagen’.

Bij het ter perse gaan van deze krant was het verhoor van oud-minister Netelenbos nog in volle gang. Het verslag van dit verhoor vindt u op www.cobouw.nl.

Reageer op dit artikel