nieuws

Op zoek naar nieuwe ideeën tijdens vakbeurs Infratech

bouwbreed

rotterdam – Tijdens Infratech 2003, vakbeurs voor de grond-, weg- en waterbouw, wordt de Infratech Innovatieprijs uitgereikt. Ideeën kunnen tot 8 november worden opgestuurd. Het evenement wordt van 14 tot en met 17 januari 2003 gehouden in Ahoy, Rotterdam.

‘Natuurlijk mag Willie Wortel meedoen aan de Infratech Innovatieprijsvraag, maar iemand die gewoon een goed idee heeft om het werken in de grond-, weg- en waterbouw te verbeteren, hoeft niet thuis te blijven. Of hij nu straatmaker is of directeur van een multinational’, zegt J. Boneveld, directeur planontwikkeling van Van Hattum en Blankevoort BV en een van de initiatiefnemers van de prijsvraag. ‘We staan open voor alle ideeën, mits origineel en op termijn uitvoerbaar.’ Infratech is de grootste vakbeurs voor de gww-sector. Het evenement wordt om de twee jaar gehouden. De Infratech Innovatieprijs (www.infratech2003.nl) wordt voor de vierde keer uitgereikt. Gemiddeld komen er twintig tot vijfentwintig inzendingen binnen. Ze bestrijken het complete spectrum van de grond-, weg- en waterbouw. Ideeën voor bijvoorbeeld effectiever aanbesteden zijn welkom, maar de prijs kan ook gaan naar een plan om stoeptegels makkelijker op elkaar te laten aansluiten. ‘Het is niet de bedoeling dat mensen een duimendik boekwerk inleveren waarin ze hun plan uiteenzetten. Integendeel. We willen een poster waarop in het idee kort uiteen wordt gezet. Wat is de achterliggende filosofie? Waarom is het idee innovatief? Heeft de markt behoefte aan deze vernieuwing? Indien mogelijk met een tekening van hoe het eruit zou kunnen zien.’

Jong talent

De hoofdprijs is 5500 euro, daarnaast zijn er aparte prijzen voor jong talent. Studenten uit het wetenschappelijk, hoger of middelbaar beroepsonderwijs kunnen prijzen winnen van 500 euro. J. Nijssen, directeur van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken in Rotterdam, dat ook bij de prijsvraag betrokken is: ‘Jonge mensen kijken fris tegen het vak aan. Vaak hebben zij leuke ideeën. Daarnaast is de prijsvraag een leuke manier om jonge mensen te interesseren voor techniek als vak. Misschien dat studenten in de toekomst studiepunten kunnen verdienen als ze met een vernieuwend idee aankomen. Daarover moeten we nog overleggen met het onderwijs.’ Infratech trekt gemiddeld zo’n 20.000 bezoekers. En dat maakt deelname aan de prijsvraag extra aantrekkelijk. ‘Je speelt jezelf ermee in de kijker’, zegt P. Niemandsverdriet, exhibition manager van Ahoy. ‘We zorgen ervoor dat alle ideeën een prominente plaats krijgen. We leiden de bezoekers als het ware in een fuik, zodat ze de posters met de ideeën niet kunnen missen.’ Bij de beoordeling van de posters, door een vakjury, is de vormgeving van ondergeschikt belang. ‘Het gaat er vooral om dat het idee duidelijk over het voetlicht wordt gebracht. Een poster maakt dat mogelijk omdat je dan met beperkte ruimte je plan onder de aandacht moet brengen. Belangrijker dan vormgeving is de mate waarin het idee vernieuwend is en of het ook kan worden toegepast.’

Reageer op dit artikel